Trunk konfigurering

Nu när du har konfigurerat och verifierat VLAN är det dags att ta itu med VLAN-trunkar. En VLAN-trunk är en Layer 2-länk mellan två switchar som bär trafik för alla VLAN (såvida inte den tillåtna VLAN-listan är begränsad manuellt eller dynamiskt).

För att aktivera trunklänkar, konfigurera de sammankopplade portarna med följande uppsättning gränssnittskonfigurationskommandon (text efter tecknet ”//” är kommentar):

 • Switch# configure terminal // Gå till globalt konfigurationsläge.
 • Switch(config)# interface interface-id // Gå in i interfacets konfigurationsläge.
 • Switch(config-if)# switchport mode trunk // Ställ in porten på permanent trunking läge.
 • Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id // Ställ in det nativa VLAN till något annat än VLAN 1, till exempel VLAN 99.
 • Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list // Ange listan över VLAN som ska tillåtas på trunklänken.
 • Switch(config-if)# end // Återgå till det privilegierade EXEC-läget.

Exempel på trunkkonfiguration

I den illustrerade figuren hanterar VLAN 10, 20 och 30 respektive datorer (PC1, PC2 och PC3). Porten F0/1 på switchen S1 är konfigurerad som en trunkport och vidarebefordrar trafik för VLAN 10, 20 och 30. VLAN 99 är inställt som det nativa VLAN.

Nedan visas konfigurationen av port F0/1 på switchen S1 som en trunkport. Det inledande VLAN-nätverket ändras till VLAN 99 och den tillåtna VLAN-listan är begränsad till 10, 20, 30 och 99.

 • S1(config)# interface fastEthernet 0/1
 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
 • S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 • S1(config-if)# end

Obs: Denna konfiguration förutsätter användning av Cisco Catalyst 2960-switchar som automatiskt använder 802.1Q-inkapsling på trunklänkar. Andra switchar kan kräva manuell konfiguration av inkapslingen. Se till att båda ändarna av en trunklänk är konfigurerade med samma inbyggda VLAN för att undvika felrapporter från Cisco IOS Software om 802.1Q-trunkkonfigurationen inte är densamma i båda ändar.

Verifiera trunkkonfigurationen

Kommandot show interfaces fa0/1 switchport ger följande resultat på switchen S1:

Det övre markerade området visar att porten F0/1 är inställd på trunkläge enligt dess administrativa inställningar. Nästa markerade område bekräftar att det ursprungliga VLAN är inställt till VLAN 99. Längre ner i utskriften visar det nedre markerade området att VLAN 10, 20, 30 och 99 är aktiva på trunkporten.

Obs: Ett annat användbart kommando för att kontrollera trunk-konfiguration är kommandot show interface trunk.

Återställ trunk till standardläge

För att återställa trunken till standardläget (default), använd kommandona no switchport trunk allowed vlan och no switchport trunk native vlan för att ta bort de tillåtna VLAN och återställa trunkens inbyggda VLAN. När den återställs till standardläget tillåter trunken alla VLAN och använder VLAN 1 som nativ VLAN. Nedan visas de kommandon som används för att återställa alla trunk-egenskaper på interfacet:

 • S1(config)# interface fa0/1
 • S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
 • S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
 • S1(config-if)# end

Kommandot show interfaces fa0/1 switchport visar att trunken har återställts till sitt standardläge (default).

Nu ändrar vi interfacet till ”mode access” så att interfacet F0/1 konfigureras till ett statiskt åtkomstläge: