Kommunikationstyper

Switchportar kan manuellt ställas in för att välja duplex eller halv-duplex- och hastighetsinställningar.

Fullduplex-kommunikation

Detta är en kommunikationsmetod där både sändning och mottagning av data kan ske samtidigt på en switchport. Det innebär att switchen kan skicka och ta emot data samtidigt. Fullduplex-kommunikation ökar bandbreddseffektiviteten och minskar risken för kollisioner.

Halv Duplex-kommunikation

I halv duplex-kommunikation kan switchen endast skicka eller ta emot data genom sina portar. När switchen skickar data måste andra nätverksenheter vänta på sin tur att skicka data. Detta kan leda till kollisioner och ineffektiv användning av bandbredd, särskilt i högt trafikerade nätverk.

Port konfigurationer

Genom att använda kommandot ”duplex” kan du bestämma om en switchport ska använda full duplex eller halv duplex, medan kommandot ”speed” låter dig välja önskad hastighet. Till exempel är det vanligt att båda switcharna i nätverket ska arbeta i full duplex vid 100 Mbps.

Hastighetsinställningar

Standardinställningen för både duplex och hastighet på Cisco Catalyst 2960 och 3560 switchar är ”auto”. Det innebär att portarna själva försöker identifiera den bästa konfigurationen. Om porten stöder 10/100/1000 Mbps kan den fungera i antingen halv- eller full duplexläge vid hastigheter på 10 eller 100 Mbps, medan den alltid fungerar i full duplex vid hastigheten 1000 Mbps (1 Gbps). Auto-förhandling är användbar när du inte är säker på vilka inställningar som krävs för den anslutna enheten, men för enheter som servrar eller dedikerade arbetsstationer rekommenderas det att du manuellt ställer in hastighet och duplexläge.

Exempel

I exemplet kommunicerar datorerna smidigt med varandra, och switcharna arbetar med sina standardinställningar. En felaktig konfiguration kan dock snabbt sätta stopp för kommunikationen i ett annars välfungerande nätverk.
Vanligtvis är standardinställningarna på switchar att deras portar arbetar i full duplex med en överföringshastighet på 100 Mbps. Nu planerar jag att ändra inställningarna på S1 till full duplex och på S2 till halv duplex. Därefter kommer jag att försöka pinga från datorn PC1 till PC2 för att bekräfta att kommunikationen misslyckas tills felaktiga inställningar korrigeras.

Konfigurationsändringar

 1. Ändra kommunikationsinställningarna på S1 till full duplex och 100 Mbps:
  • S1> enable
  • S1# configure terminal
  • S1(config)# interface FastEthernet 0/2
  • S1(config-if)# speed 100
  • S1(config-if)# duplex full
  • S1(config-if)# end
  • S1#
 2. Ändra kommunikationsinställningarna på S2 till halv duplex och 100 Mbps:
  • S2> enable
  • S2# configure terminal
  • S2(config)# interface FastEthernet 0/2
  • S2(config-if)# speed 100
  • S2(config-if)# duplex half
  • S2(config-if)# end
  • S2#

Nu starta en kommunikationsövning mellan datorerna genom att använda ping och bekräfta att länken mellan switcharna S1 och S2 inte längre fungerar. Återställ inställningarna till ”auto” så att switcharna kan förhandla och själva bestämma bästa portkonfiguration:

 • Återställ S1 till standardinställningar:
  • S1# configure terminal
  • S1(config)# interface FastEthernet 0/2
  • S1(config-if)# speed auto
  • S1(config-if)# duplex auto
  • S1(config-if)# end
  • S1#
 • Återställ S2 till standardinställningar:
  • S2# configure terminal
  • S2(config)# interface FastEthernet 0/2
  • S2(config-if)# speed auto
  • S2(config-if)# duplex auto
  • S2(config-if)# end
  • S2#

Nu fungerar länken mellan switcharna igen, och datorerna kan kommunicera med varandra.