LACP

Link Aggregation Control Protocol, eller LACP, är en standard enligt IEEE (802.3ad) som gör det möjligt att sammanfoga flera fysiska portar till en enda logisk kanal. LACP möjliggör för en switch att automatiskt förhandla fram en kanal genom att skicka LACP-paket till en annan switch. Detta protokoll fungerar på ett sätt som liknar PAgP i Ciscos EtherChannel-teknologi. Eftersom LACP är en standardiserad IEEE-protokoll, kan det användas för att skapa EtherChannels i nätverk som innehåller utrustning från olika tillverkare. Cisco-enheter erbjuder stöd för både LACP och PAgP.

Observera: LACP definierades ursprungligen som IEEE 802.3ad. Dock är LACP numera definierat i den nyare IEEE 802.1AX-standarden för lokala och storstadsnät.

LACP erbjuder fördelar vid förhandling liknande de som PAgP gör. Detta protokoll hjälper till att etablera EtherChannel-länkar genom att identifiera och kontrollera att konfigurationerna på båda sidorna är kompatibla, vilket gör det möjligt att aktivera EtherChannel vid behov. De olika lägena för LACP är:

  • On – I detta läge ansluts interfacet till en kanal utan att använda LACP, och inga LACP-paket utbyts mellan interfacen.
  • Active – I detta läge är porten i ett aktivt förhandlingstillstånd där den skickar ut LACP-paket för att initiera förhandlingar med andra portar.
  • Passive – I detta läge är porten i ett passivt tillstånd där den endast svarar på mottagna LACP-paket utan att själv initiera förhandlingar.

För att en EtherChannel-länk ska kunna etableras måste lägena på båda sidor vara kompatibla. On-läget används för att tvinga fram en EtherChannel utan dynamiska förhandlingar med LACP eller PAgP.

LACP möjliggör också användning av upp till åtta aktiva länkar samt åtta standby-länkar, där en standby-länk aktiveras om en av de nuvarande aktiva länkarna fallerar.

Exempel på inställningar för LACP-läge

Betrakta de två switcharna i figuren. Om S1 och S2 etablerar en EtherChannel med hjälp av LACP beror på lägesinställningarna på varje sida av kanalen.

Tabellen visar olika kombinationer av LACP-lägen på S1 och S2 samt det resulterande utfallet för kanalbildningen.