EtherChannel funktioner

Det finns situationer där det behövs mer bandbredd eller redundans mellan nätverksenheter än vad en enskild länk kan erbjuda. Termen ”länk” betyder här den fysiska anslutningen mellan nätverksenheter, till exempel switchar och routrar.

Flera länkar kan kopplas mellan nätverksenheter för att öka bandbredden. Dock kommer Spanning Tree Protocol (STP), som är aktiverat som standard på lager 2-nätverksenheter som Cisco-switchar, att blockera redundanta länkar för att förhindra L2-loopar, som illustreras i figuren.

En länkaggregeringsteknologi tillåter redundanta länkar mellan nätverksenheter utan att blockeras av STP. Denna teknologi är känd som EtherChannel. Därmed är EtherChannel en teknologi för länkaggregering som grupperar flera fysiska Ethernet-länkar till en enda logisk länk. Den används för att ge felfrihet, lastdelning, ökad bandbredd och redundans mellan switchar, routrar och servrar.

EtherChannel-teknologin gör det möjligt att kombinera antalet fysiska länkar mellan switcharna för att öka den totala kommunikationshastigheten från switch till switch.

EtherChannel

Teknologin EtherChannel utvecklades ursprungligen av Cisco som en teknik för switch-till-switch-kopplingar i LAN-nätverk genom att gruppera flera portar för Fast Ethernet eller Gigabit Ethernet till en logisk kanal. När en EtherChannel konfigureras kallas det resulterande virtuella porten för en port-kanal (port channel). De fysiska portar samlas i ett port-kanal-interface (EtherChannel interface), som visas i figuren.

Fördelar med EtherChannel

EtherChannel-teknologin har många fördelar, inklusive följande:

  • De flesta konfigurationer kan utföras på EtherChannel-interfacet istället för på varje enskild port, vilket säkerställer enhetlighet i konfigurationen över alla länkar.
  • EtherChannel utnyttjar befintliga switchportar. Det finns inget behov av att uppgradera länken till en snabbare och dyrare anslutning för att få mer bandbredd.
  • Lastbalansering sker mellan länkar som är en del av samma EtherChannel. Beroende på hårdvaruplattformen kan en eller flera lastbalanseringsmetoder implementeras. Dessa metoder inkluderar lastbalansering baserad på källans MAC och destinations-MAC eller källans IP och destinations-IP, över de fysiska länkarna.
  • EtherChannel skapar en aggregering som ses som en logisk länk. När flera EtherChannel-grupper finns mellan två switchar kan STP blockera en av grupperna för att förhindra L2-loopar. När STP blockerar en av de redundanta länkarna blockerar det hela EtherChannel. Detta blockerar alla portar som tillhör den EtherChannel-länken. När det endast finns en EtherChannel-länk är alla fysiska länkar i EtherChannel aktiva eftersom STP endast ser en (logisk) länk.
  • EtherChannel erbjuder redundans eftersom hela länken ses som en logisk anslutning. Dessutom orsakar förlusten av en fysisk länk inom kanalen inte någon förändring i topologin. Därför krävs ingen omberäkning av spännträdet. Förutsatt att minst en fysisk länk finns kvar, förblir EtherChannel funktionell, även om dess totala genomströmning minskar på grund av en förlorad länk inom EtherChannel.

Implementeringsbegränsningar

Implementeringen av EtherChannel på Catalyst 2960-switchen har vissa begränsningar, inklusive följande:

  • Interface-typer kan inte blandas. Till exempel kan Fast Ethernet och Gigabit Ethernet inte blandas inom en enda EtherChannel.
  • För närvarande kan varje EtherChannel bestå av upp till åtta kompatibelt konfigurerade Ethernetportar. EtherChannel tillhandahåller full duplex-bandbredd upp till 800 Mbps (Fast EtherChannel) eller 8 Gbps (Gigabit EtherChannel) mellan en switch och en annan switch eller nätverksenhet.
  • Cisco Catalyst 2960 Layer 2-switchen stöder för närvarande upp till sex EtherChannels. Men när nya IOS-versioner utvecklas och plattformar förändras kan vissa kretskort och plattformar stödja ökat antal portar inom en EtherChannel-länk samt stödja ett ökat antal Gigabit EtherChannels.
  • Konfigurationen av enskilda gruppmedlemsportar i EtherChannel måste vara konsekvent på båda enheterna. Om de fysiska portarna på ena sidan är konfigurerade som trunkar, måste de fysiska portarna på den andra sidan också konfigureras som trunkar inom samma ursprungliga VLAN. Dessutom måste alla portar i varje EtherChannel-länk konfigureras som Layer 2-portar.
  • Varje EtherChannel har ett logiskt port-kanal-interface, som visas i figuren. En konfiguration som appliceras på port-kanal-interface påverkar alla fysiska interface som är tilldelade det interfacet.

Diagrammet illustrerar framsidan av en 2960-switch som visar grupp av bindningarna av flera fysiska 10/100/1000-portar till logiska port-kanal-interface. Ett logiskt port-kanal-interface binder samman fysiska portar 1 – 6 och ett annat binder samman portar 9 – 12.