Routers hårdvara

pic15-ccna2-router-imp-honeywell-316
Bild 1: Den första router

En router är precis som vilken dator som helst i den meningen att den består av komponenter som processor, minne och operativsystem. Routrar skiljer sig från datorer när det gäller skärm, tangentbord och hårddisk.

Den första router användes i ARPANET (1969-08-30). Den routern var en minidator känd som IMP Honeywell 316 (Interface Message Processor). På bilden ser man den stora routern som har programmeringsknappar på framsidan.

ARPANET utvecklades av Advanced Research Projects Agengy som var USA:s försvarsdepartement. ARPANET var det första nätverk som fungerade med tekniken paketförmedling eller på engelska ”packet switching” och därför skulle man kunna säga att ARPANET var grunden till Internet. Dagens routrar är betydlig mindre i storlek men ändå kraftfullare.

Routers CPU och Minne

Liksom datorer har routrar CPU och RAM minne. Processorn exekverar operativsystemets instruktioner såsom processinitieringar, routing funktioner och växlingsfunktioner.

RAM minnet innehåller:

  • Operativsystemet (IOS) och dess instruktioner, som kopieras till RAM minnet när routern startar.
  • Konfigurationsfiler såsom ”Running Configuration File”. Routerns konfigurationer lagras i denna fil och läses av IOS. Filen är känd som running-config.
  • IP vägvals tabellen (routing tabell) innehåller routing information för externa nätverk och information för direkt anslutna nätverk.
  • ARP cacheminne (ARP tabell) lagrar tillfälliga IPv4 adresser i relation med MAC adresser. Information om IP-MAC används av routrar för att utföra paketleveranser till egna direktkopplade nätverk.
  • Packet buffert används för tillfällig lagring av paket vid utsändning och mottagning.
pic20-ccna2-router-memory
Bild 2: Routers minne

RAM minnet är flyktig (strömberoende) och förlorar sitt innehåll så fort router startar om eller stängs av. Routrar har också andra minne som inte förlorar sitt innehåll även om router startar om, nämligen ROM, flash och NVRAM.

ROM eller Read Only Memory, innehåller bootstrap instruktioner, grundläggande diagnos mjukvara, olika versioner av IOS. ROM-minnet använder sig av Firmware mjukvara som är inprogrammerad i en integrerad krets. Firmware är mjukvara som inte kräver uppdateringar exempelvis instruktioner för bootprocessen. ROM minnets innehåll försvinner inte när routern startar om.

Flash-minnet är icke-flyktig (nonvolatile) därmed försvinner inte minnets innehåll, men det kan ändras eller tas bort. Flash-minnet används för permanent lagring av operativsystemet, Cisco IOS. I de flesta Cisco routrar är IOS lagrad i ett Flash-minne och kopierad till RAM-minne under bootnings process.

NVRAM (Nonvolatile RAM) är ett minne som inte förlorar sitt innehåll när router stängs av. I detta minne lagras routerns konfigurationsfil känd som startup-config permanent. Filen startup-config kopieras till RAM minnet vid routerns startprocessen och filen döps om till running-config.

Alla ändringar som görs när routern är igång lagras i filen running-config som finns endast i RAM-minnet. För att permanent lagra ändringar i filen startup-config så måste filen running-config kopieras till startup-config filen.