IPv6 GUA konfiguration

Innan du börjar använda Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) eller Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6), är det viktigt att förstå de två huvudtyperna av IPv6-adresser: Global Enicast Address (GUA) och Link-Local Address (LLAs).

Global Unicast Address (GUA):

För att manuellt konfigurera en global unicast adress på en router använder du kommandot ipv6 address ipv6-address/prefix-length inom konfigurationsläget för ett specifikt interface.

Exempel:

Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:abcd:0012::1/64

En Windows-dator kan också konfigureras manuellt med en IPv6 GUA-adresskonfiguration, som visas i figuren.

Manuell inmatning av en IPv6 GUA kan vara krångligt och riskfyllt. Av denna anledning är de flesta Windows-datorer inställda på att automatiskt skaffa sig en IPv6 GUA-konfiguration, vilket illustreras i bilden.

IPv6 Link-Local Adress

När du väljer automatisk IPv6-adressering kommer nätverksenheten att försöka automatiskt hämta och konfigurera IPv6-adressinformation på interfacet. Denna process använder en av tre metoder baserat på ICMPv6 Router Advertisement (RA) meddelanden som tas emot via interfacet. IPv6-routern på samma nätverk som nätverksklienten skickar RA-meddelanden som ger värdarna instruktioner om hur de kan få sina IPv6-adresser. Nätverksklientens IPv6 Link Local adress genereras automatiskt när datorn startas upp och dess Ethernet-interface är aktivt, som demonstreras av ipconfig-utdata som visar en automatiskt skapad link-lokal adress.

Som illustreras i bilden saknar interfacet en IPv6 GUA på grund av att nätverkssegmentet saknar en router för nätverkskonfiguration, eller så har inte värdmaskinen konfigurerats med en fast IPv6-adress.

Operativsystemen på datorn kan ibland visa en link-lokal adress tillsammans med ett ”%” och ett nummer, ett så kallat zon-ID eller scope-ID, som används för att koppla adressen till ett specifikt interface.