Laboration – DHCPv4

Som företagets nätverkstekniker har du fått i uppdrag att konfigurera en Cisco-router som en DHCP-server för att tillhandahålla dynamisk tilldelning av IP-adresser till klienter på nätverket. Du måste även konfigurera Edge-routern som en DHCP-klient så att den kan ta emot en IP-adress från ISP-nätverket. Eftersom servern är centraliserad behöver du även konfigurera två LAN-routers för att vidarebefordra DHCP-trafik mellan LAN och routern som fungerar som DHCP-server.

Mål

 1. Konfigurera en router som DHCP-server
 2. Konfigurera DHCP-Relay
 3. Konfigurera en router som DHCP-klient

Nätverkstopologi

Adresseringstabell

Device Interface IP Address Subnet Mask Default Gateway
R1 G0/0  192.168.10.1  255.255.255.0 NA
S0/0/0  10.1.1.1  255.255.255.252
R2 G0/0  192.168.20.1  255.255.255.0 NA
G0/1  DHCP tilldelad  DHCP tilldelad
S0/0/0  10.1.1.2  255.255.255.252
S0/0/1  10.2.2.2  255.255.255.0252
R3 G0/0  192.168.30.1  255.255.255.0 NA
S0/0/1  10.2.2.1  255.255.255.0
PC1 NIC  DHCP tilldelad  DHCP tilldelad  DHCP tilldelad
PC2 NIC  DHCP tilldelad  DHCP tilldelad  DHCP tilldelad
DNS Server NIC  192.168.20.254  255.255.255.0  192.168.20.1

Instruktioner

Del 1: Konfigurera en Router som DHCP-server

Steg 1: Konfigurera exkluderade IPv4-adresser.
Konfigurera R2 för att exkludera de första 10 adresserna från R1 och R3 LAN. Alla andra adresser ska vara tillgängliga i DHCP-adresspoolen.

Steg 2: Skapa en DHCP-pool på R2 för R1 LAN.

a. Skapa en DHCP-pool med namnet R1-LAN. Poolnamnet måste matcha detta värde för att du ska få poäng för din konfiguration.

b. Konfigurera DHCP-poolen för att inkludera nätverksadress, default gateway och IP-adressen till DNS-servern.

Steg 3: Skapa en DHCP-pool på R2 för R3 LAN.

a. Skapa en DHCP-pool med namnet R3-LAN (skiftlägeskänsligt).

b. Konfigurera DHCP-poolen för att inkludera nätverksadress, standardgateway och IP-adressen till DNS-servern.

Del 2: Konfigurera DHCP Relay

Steg 1: Konfigurera R1 och R3 som DHCP relay agent

Steg 2: Ställ in PC1 och PC2 för att få IP-adresseringsinformation från DHCP.

Del 3: Konfigurera R2 som DHCP-klient

Steg 1: Konfigurera gränssnittet Gigabit Ethernet 0/1 på R2 för att ta emot IP-adressering från DHCP.

Steg 2: Aktivera interfacet.

Konfigurationer

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R1
 • R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
 • R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 • R1(config-if)# duplex auto
 • R1(config-if)# speed auto
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
 • R1(config-if)# no ip address
 • R1(config-if)# shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# interface Serial0/0/0
 • R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# interface Serial0/0/1
 • R1(config-if)# no ip address
 • 1(config-if)# shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# interface Vlan1
 • R1(config-if)# no ip address
 • R1(config-if)# shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# router eigrp 1
 • R1(config-router)# network 192.168.10.0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3
 • R1(config-router)# end
 • R1#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R2
 • !
 • R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
 • R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 • R2(config-if)# duplex auto
 • R2(config-if)# speed auto
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
 • R2(config-if)# no ip address
 • R2(config-if)# duplex auto
 • R2(config-if)# speed auto
 • R2(config-if)# shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface Serial0/0/0
 • R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)# clock rate 64000
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface Serial0/0/1
 • R2(config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)# clock rate 64000
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface Serial0/1/0
 • R2(config-if)# no ip address
 • R2(config-if)# shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface Serial0/1/1
 • R2(config-if)# no ip address
 • R2(config-if)# shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# interface Vlan1
 • R2(config-if)# no ip address
 • R2(config-if)# shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • !
 • R2(config)# router eigrp 1
 • R2(config-router)# network 192.168.20.0
 • R2(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3
 • R2(config-router)# network 10.2.2.0 0.0.0.3
 • R2(config-router)# network 209.165.200.224 0.0.0.31
 • R2(config-router)# end
 • R2#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R3
 • !
 • R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
 • R3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 • R3(config-if)# duplex auto
 • R3(config-if)# speed auto
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • !
 • R3(config)# interface GigabitEthernet0/1
 • R3(config-if)# no ip address
 • R3(config-if)# shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • !
 • R3(config)# interface Serial0/0/0
 • R3(config-if)# no ip address
 • R3(config-if)# shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • !
 • R3(config)# interface Serial0/0/1
 • R3(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • !
 • R3(config)# interface Vlan1
 • R3(config-if)# no ip address
 • R3(config-if)# shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • !
 • R3(config)# router eigrp 1
 • R3(config-router)# network 10.2.2.0 0.0.0.3
 • R3(config-router)# network 192.168.30.0
 • R3(config-router)# end
 • R3#

Steg 1: Konfigurera exkluderade IPv4-adresser.

Steg 2: Skapa en DHCP-pool på R2 för R1 LAN.

Steg 3: Skapa en DHCP-pool på R2 för R3 LAN.

 • R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
 • R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
 • R2(config)# ip dhcp pool R1-LAN
 • R2(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
 • R2(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
 • R2(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.254
 • R2(dhcp-config)# exit
 • R2(dhcp-config)#
 • R2(config)# ip dhcp pool R3-LAN
 • R2(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
 • R2(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1
 • R2(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.254
 • R2(dhcp-config)# end
 • R2#

Steg 1: Konfigurera R1 och R3 som DHCP relay agent

 • R1(config)# interface g0/0

 • R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.2

 • R1(config-if)# exit

 • R1(config)#

 • R3(config)# interface g0/0

 • R3(config-if)# ip helper-address 10.2.2.2

 • R3(config-if)# exit

 • R3(config)#

Steg 2: Ställ in PC1 och PC2 för att få IP-adresseringsinformation från DHCP.

Step 1: Configure the Gigabit Ethernet 0/1 interface on R2 to receive IP addressing from DHCP.
Step 2: Activate the interface.

 • R2(config)# interface g0/1
 • R1(config-if)# ip address dhcp
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)#

Denna laboration visar hur man genomför en DHCP-konfiguration i en utbildningsmiljö med hjälp av Packet Tracer, och ger en detaljerad guide genom de olika stegen i konfigurationsprocessen.