Verifiering

Det finns flera IOS-kommandon som kan användas för att verifiera konfigurationer på switchar. Här är några av dem:

 • show interfaces [interface-id]: Detta kommando visar detaljerad information om en specifik nätverksgränssnitt, inklusive status, hastighet, duplexläge, och eventuella felmeddelanden.
 • show startup-config: Detta kommando visar konfigurationen som används vid uppstart av enheten, vilket inkluderar inställningar som sparas permanent.
 • show running-config: Detta kommando visar den aktuella konfigurationen som enheten använder i minnet. Det inkluderar eventuella ändringar som gjorts sedan enheten startades om.
 • show flash: Detta kommando visar information om flashminnet, såsom storlek, användning och filer som finns sparade där.
 • show version: Detta kommando ger information om den aktuella versionen av IOS (operativsystemet) som körs på enheten, samt information om hårdvaran och konfigurationen.
 • show history: Detta kommando visar en lista över tidigare inmatade kommandon, vilket kan vara användbart för att spåra tidigare aktiviteter eller felsökning.
 • show ip interface [interface-id]: Detta kommando visar IP-relaterad information för ett specifikt nätverksgränssnitt, inklusive IP-adress, subnetmask, status och statistik.
 • show ipv6 interface [interface-id]: Liknande det föregående kommandot, men det visar IPv6-relaterad information för ett specifikt nätverksgränssnitt.
 • show mac-address-table: Detta kommando visar MAC-adressernas tabell, vilket är en lista över MAC-adresser och vilka portar de är kopplade till på switchen.
 • show mac address-table: Liknande det föregående kommandot, men skrivet med ett mellanrum istället för bindestreck. Det ger samma information som show mac-address-table. Det är viktigt att notera att kommandon kan vara skrivna med eller utan bindestreck i Cisco IOS.

Dessa kommandon är användbara för att inspektera och felsöka nätverksenheter som kör Cisco IOS.

Kommando show interfaces

Informationen som erhålls från show interfaces är särskilt användbar för att upptäcka vanliga problem med medieanslutningar. Baserat på utdata från show interfaces kommandot kan eventuella problem identifieras och åtgärdas på följande sätt:

 • Om interfacet är uppe men linjeprotokollet är nere, kan problemet bero på inkapslingstyp som inte matchar, ett felaktigt inaktiverat interface i den andra änden, eller ett maskinvaruproblem.
 • Om både linjeprotokollet och interface är nere, indikerar det vanligtvis att ingen kabel är ansluten eller att det föreligger andra problem relaterade till interfacen. Till exempel, i en back-to-back-anslutning, kan den andra änden av anslutningen vara administrativt inaktiverad.
 • Om interfacet är administrativt nere, har det sannolikt avaktiverats manuellt genom att ett avstängningskommando utfärdats i den aktiva konfigurationen.

Vissa medieproblem är inte tillräckligt allvarliga för att orsaka en nedgång av switchar, men de kan ändå påverka nätverkets prestanda. Nedanstående tabell förklarar några vanliga fel som kan upptäckas med hjälp av kommandot show interfaces.

Input-errors

Eller inmatningsfel representerar totala antalet fel i datagram som tas emot på det undersökta interfacet. Detta inkluderar runts, giants, CRC-fel, buffertbrist, felaktiga ramar, överlagringar och ignoreringar. De rapporterade inmatningsfelen från kommandot show interfaces inkluderar följande:

 • Runts: Ethernet-ramar som är kortare än den minsta tillåtna längden på 64 byte. Vanliga orsaker är felaktiga nätverkskort eller kollisioner.
 • Giants: Ethernet-ramar som är större än den maximala tillåtna storleken.
 • CRC-fel: På Ethernet- och seriella gränssnitt indikerar CRC-fel vanligtvis problem med mediet eller kabeln. Elektriska störningar, skadade anslutningar eller felaktig kabeldragning kan orsaka detta. Många CRC-fel tyder på för mycket brus på länken.

Output-errors

Eller utmatningsfel representerar totala antalet fel som förhindrade den slutliga överföringen av datagram till det undersökta interfacet. De rapporterade utdatafelen från kommandot show interfaces inkluderar följande:

 • Kollisioner: Vanligt i halvduplexläge men oacceptabelt i full duplex. Kollisioner indikerar att flera enheter försöker skicka data samtidigt.
 • Sena kollisioner: Kollisioner som inträffar efter att 512 bitar av ramen har sänts. För långa kabellängder och felaktig duplexkonfiguration kan orsaka detta. Båda ändar av anslutningen bör konfigureras för samma duplexläge för att undvika sena kollisioner.

Ett välfungerande nätverk bör undvika dessa typer av fel och problem för en effektiv och pålitlig kommunikation.