Switch hantering

Administration av en switch är vad som här kallas för ”switch hantering”.

En switch kan hanteras på två huvudsakliga sätt: på plats (lokalhantering) med en konsolkabel och en dator som kör ett terminalprogram, eller på avstånd via SSH eller Telnet (fjärrhantering).

Lokal hantering med konsolkabel och terminalprogram

För att hantera en switch på plats, använder man en konsolkabel för att ansluta en dator till switchens konsolport. På datorn kör man ett terminalprogram, som exempelvis PuTTY, HyperTerminal eller Terminal på macOS, och konfigurerar det för att ansluta till switchen via konsolkabeln.
När anslutningen är upprättad kan man interagera med switchens kommandogränssnitt (CLI) och utföra olika administrativa uppgifter, som konfiguration, felsökning och övervakning.

Fjärrhantering via SSH eller Telnet

För fjärrhantering av en switch använder man sig av protokollen SSH (Secure Shell) eller Telnet över ett nätverk. För att använda SSH eller Telnet krävs en fungerande nätverksanslutning till switchen och att dess SSH- eller Telnet-tjänster är aktiverade och korrekt konfigurerade.

Med SSH (portnummer 22) eller Telnet (portnummer 23) kan man ansluta till switchen från en annan plats, till exempel från en administratörsdator på ett annat kontor eller från en fjärrplats via internet. När anslutningen är upprättad kan man använda samma kommandogränssnitt (CLI) som vid lokal hantering för att utföra administrativa uppgifter, men allt sker över nätverket istället för via en direkt konsolanslutning.

Att hantera switchar på avstånd via SSH eller Telnet möjliggör administrativ åtkomst och konfiguration även när man inte fysiskt befinner sig vid switchen, vilket är särskilt användbart för fjärradministration och hantering av distribuerade nätverk. Det ger också flexibilitet och bekvämlighet för administratörer att hantera och övervaka sina nätverk från olika platser.

Konfigurationer av SSH och Telnet tas upp i senare avsnitt.