Grundkonfigurationer

Kursen ”Switching, Routing, and Wireless Essentials” hänvisar vanligtvis till centrala komponenter inom nätverksteknik och kunskap som är väsentlig för att designa, implementera och underhålla Cisco-baserat nätverk. Här är en kort översikt:

Switching

Switchar är nätverksenheter som används för att ansluta slutenheter (se bilden ovan, simulerat nätverk). De fungerar på lager 2 (datalänklager) i OSI-modellen och är ansvariga för att vidarebefordra nätverkstrafik mellan nätverksenheter inom samma nätverk. Switchar använder MAC-adresser för att fatta vidarebefordringsbeslut, vilket möjliggör effektiv och direkt kommunikation mellan kommunicerande nätverksenheter.

Routing

Routrar är nätverkshanterare som används för att ansluta olika nätverk. De fungerar på lager 3 (nätverkslagret) i OSI-modellen och är ansvariga för att dirigera datapaket mellan nätverk. Routrar använder IP-adresser för att fatta vidarebefordringsbeslut och bestämma den bästa vägen för datapaket att nå sin destination över sammanlänkade nätverk.

Trådlöst

Trådlös nätverksteknik avser tekniken som möjliggör att nätverksenheter ansluts till ett nätverk utan behov av fysiska kabelförbindelser. Trådlösa nätverk använder radiovågor för att överföra nätverkstrafik mellan enheter och åtkomstpunkter (AP). En AP tillhandahåller trådlös anslutning till trådlösa nätverksenheter grundad i standarder såsom Wi-Fi (802.11), som definierar specifikationerna för trådlös kommunikation.

Tre delar i denna kurs som behandlas i flera avsnitt.