Switchens boot-process

Innan du konfigurerar en switch måste du först starta den och låta den genomgå uppstartssekvensen, eller bootsekvensen, i fem steg:

  1. Först laddar switchen ett POST-program (Power-On Self Test) som är lagrat i ROM. POST kontrollerar CPU, DRAM och flashminnet.
  2. Därefter laddas boot loader-programmet till RAM-minnet. Boot loader är ett litet program som lagras i ROM-minnet och körs omedelbart efter att POST har slutförts.
  3. Boot loader utför CPU-initiering på låg nivå. Den initierar CPU-registren, vilka styr hur det fysiska minnet är associerat till allokeringsadresser, mängden minne och dess hastighet.
  4. Boot loader initierar Flash-minnet på moderkortet.
  5. Slutligen hittar boot loader IOS-operativsystemet i flash-minnet i form av en avbildning (image). IOS packas upp och laddas till RAM-minnet där IOS startas. Nu är IOS i kontroll av bootprocessen.

En mer detaljerad beskrivning av hur Boot loader hittar Cisco IOS-avbilden är följande:

När switchen startar försöker den automatiskt att ladda operativsystemet med hjälp av informationen i BOOT-miljövariabeln. Om denna variabel inte är konfigurerad för att starta, kommer switchen att försöka att ladda och exekvera den första körbara filen den hittar genom att utföra en rekursiv och omfattande sökning. Denna sökning sträcker sig genom hela Flash-filsystemet.

I den rekursiva och omfattande sökningen skannas hela katalogstrukturen. På Catalyst 2960 Series-switchar finns IOS-avbilden vanligtvis lagrad i en fil som normalt placeras i en katalog med samma namn som avbilden, följt av ett tillägg. Till exempel: c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c296-lanbasek9-mz.150-2.bin.

Därefter initierar IOS-operativsystemet alla gränssnitt med konfigurationskommandon som finns i konfigurationsfilen startup-config, som lagras i Flash-minnet med namnet config.text.

För att visa de aktuella IOS-inställningarna kan du utföra kommandot show boot.

Bild 1: Kommando show boot: