EtherChannel konfiguration

Nu när du vet vad EtherChannel är, förklarar detta avsnitt hur du konfigurerar det. Följande riktlinjer och begränsningar är användbara vid konfigurering av EtherChannel:

  • Stöd för EtherChannel – Alla Ethernet-interface måste stödja EtherChannel utan krav på att interfacen är fysiskt angränsande.
  • Hastighet och duplex – Konfigurera alla interface i en EtherChannel så att de fungerar med samma hastighet och i samma duplexläge.
  • VLAN-matchning – Alla interface i EtherChannel-gruppen måste tilldelas samma VLAN eller konfigureras som trunk (som visas i figuren).
  • VLAN-intervall – En EtherChannel stöder samma tillåtna intervall av VLANs på alla interface i en trunkande EtherChannel. Om det tillåtna intervallet av VLANs inte är detsamma kommer interfacen inte att bilda en EtherChannel, även när de är inställda på auto eller desirable-läge.

Figuren visar en konfiguration som skulle tillåta en EtherChannel att bildas mellan S1 och S2.

En EtherChannel bildas när konfigurationsinställningarna matchar på båda switcharna.

I nästa figur är S1:s portar konfigurerade som halv duplex. Därför kommer ingen EtherChannel att bildas mellan S1 och S2.

En EtherChannel bildas inte när konfigurationsinställningarna skiljer sig åt på varje switch.

Om dessa inställningar behöver ändras ska de konfigureras i konfigurationsläge för portkanalinterfacet. Alla konfigurationer som tillämpas på portkanalinterfacet påverkar också de enskilda interfacen. Konfigurationer som dock tillämpas på de enskilda interfacen påverkar inte portkanalinterfacet. Därför kan ändringar i konfigurationen av ett interface som är en del av en EtherChannel-länk orsaka kompatibilitetsproblem med interfacet.

Portkanalen kan konfigureras i access-läge, trunk-läge (vilket är vanligast) eller på en routing-dirigerad port.

Exempel på konfiguration av LACP

EtherChannel är inaktiverat som standard och måste konfigureras. Topologin i figuren kommer att användas för att demonstrera ett exempel på konfiguration av EtherChannel med LACP.

Konfigurering av EtherChannel med LACP kräver följande tre steg:

Steg 1. Specificera interfacen som utgör EtherChannel-gruppen med hjälp av kommandot ”interface range” i global konfigurationsläge. Nyckelordet ”range” gör det möjligt att välja flera interface och konfigurera dem alla samtidigt.

Steg 2. Skapa portkanalinterfacet med kommandot ”channel-group identifier mode active” i konfigurationsläge för interfacet. Identifieraren anger ett gruppnummer för kanalen. Nyckelorden ”mode active” identifierar detta som en LACP EtherChannel-konfiguration.

Steg 3. För att ändra inställningar för lager 2 på portkanalinterfacet, ange portkanalinterfacets konfigurationsläge med kommandot ”interface port-channel”, följt av interfacets identifieraren. I exemplet är S1 konfigurerad med en LACP EtherChannel. Portkanalen är konfigurerad som ett trunkinterface med specificerade tillåtna VLANs.

S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 – 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20