STP versioner

I detta avsnitt beskrivs flera olika versioner av STP och andra alternativ för att förhindra loopar i ett nätverk. Hittills har vi använt termen Spanning Tree Protocol och akronymen STP, vilket kan vara vilseledande. Många yrkesverksamma inom IT använder generellt termen STP för att referera till de olika implementationerna av spännträd, såsom Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) och Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Det är därför viktigt att specificera den aktuella implementationen av STP för att undvika förvirring.

Den senaste standarden för ST finns specificerad i IEEE-802-1D-2004, vilket reglerar nätverksteknologier i lokala och metropolområden. Denna standard fokuserar specifikt på Media Access Control (MAC) Bridges, som är enheter för att vidarebefordra data inom ett nätverk. Med andra ord är IEEE-802-1D-2004 den officiella specifikationen som definierar hur ST ska implementeras och hur den fungerar i nätverksmiljöer.

IEEE 802.1D-2004-versionen fastställer att switchar som följer standarden kommer att använda Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) istället för det äldre STP-protokollet som specificeras i den ursprungliga 802.1D-standarden. Eftersom de två protokollen delar mycket av samma terminologi och metoder för att skapa en loopfri väg, kommer det primära fokus att ligga på den nuvarande standarden samt Ciscos egna implementationer av STP och RSTP.

Flera varianter av ST-protokoll har uppkommit sedan den ursprungliga IEEE 802.1D-specifikationen:

  • STP – Detta är den ursprungliga versionen av IEEE 802.1D (802.1D-1998 och tidigare) som ger en loopfri topologi i ett nätverk med redundanta länkar. Även kallad Common Spanning Tree (CST), antar den en ST-instans för hela det bryggbundna nätverket, oavsett antalet VLAN.
  • PVST+ – Per-VLAN Spanning Tree (PVST+) är en Cisco-förbättring av STP som tillhandahåller en separat 802.1D-ST-instans för varje VLAN som konfigurerats i nätverket. PVST+ stöder PortFast, UplinkFast, BackboneFast, BPDU-guard, BPDU-filter, root guard och loop guard.
  • RSTPRapid Spanning Tree Protocol (RSTP) eller IEEE 802.1w är en vidareutveckling av STP som ger snabbare konvergens än STP.
  • 802.1D-2004 – Detta är en uppdaterad version av STP-standarden, som inkluderar IEEE 802.1w.
  • Rapid PVST+ – Detta är en Cisco-förbättring av RSTP som använder PVST+ och tillhandahåller en separat instans av 802.1w per VLAN. Varje separat instans stöder PortFast, BPDU-guard, BPDU-filter, root guard och loop guard.
  • MSTPMultiple Spanning Tree Protocol (MSTP) är en IEEE-standard inspirerad av den tidigare Ciscos egna implementationen Multiple Instance STP (MISTP). MSTP kartlägger flera VLAN till samma ST-instans.
  • MSTMultiple Spanning Tree (MST) är Ciscos implementation av MSTP, som tillhandahåller upp till 16 instanser av RSTP och kombinerar många VLAN med samma fysiska och logiska topologi i en gemensam RSTP-instans. Varje instans stöder PortFast, BPDU-guard, BPDU-filter, root guard och loop guard.

En nätverkskunnig professionell, vars uppgifter inkluderar switchadministration, kan behöva besluta vilken typ av ST-protokoll som ska implementeras.

Cisco-switchar som kör IOS 15.0 eller senare kör PVST+ som standard. Denna IOS-version inkluderar många av specifikationerna från IEEE 802.1D-2004, såsom alternativa portar istället för de tidigare icke-utsedda portarna. Switchar måste explicit konfigureras för Rapid spanning Tree läge för att köra Rapid Spanning Tree protokollet.