DHCPv4 Relay

I komplexa hierarkiska nätverk är företagsservrar vanligtvis centralt placerade. Dessa servrar kan tillhandahålla tjänster som DHCP, DNS, TFTP och FTP för nätverket. Nätverksklienter befinner sig oftast inte på samma delnät som dessa servrar. För att lokalisera servrarna och ta emot tjänster använder klienterna ofta broadcast-meddelanden.

Låt oss använda ett exempel för att illustrera hur en DHCP Relay Agent fungerar:

I exemplet försöker PC1 skaffa en IPv4-adress från en DHCPv4-server genom att använda ett broadcast-meddelande. I detta scenario är R1 inte konfigurerad som en DHCPv4-server och vidarebefordrar inte broadcast-meddelande. Eftersom DHCPv4-servern är belägen på ett annat nätverk, kan inte PC1 erhålla en IP-adress via DHCP. R1 måste konfigureras för att vidarebefordra DHCPv4 broadcast-meddelanden till DHCPv4-servern.

DHCPv4 Relay Agent

Med Ciscos IOS kommando ip helper-adress kan enkelt en DHCPv4 relay agent konfigureras. En relay agent hjälper till att förmedla DHCP-meddelanden mellan klienter och servrar som inte kan kommunicera direkt på grund av nätverkssegmentering.

Allt det här gör en DHCPv4 Relay Agent:

 • Vidarebefordrar DHCP Broadcast-meddelanden – DHCP-klienter initierar konfigurationsprocessen genom att sända ut DHCPDISCOVER-meddelanden som broadcast på nätverket. Normalt sett når inte dessa broadcast-meddelanden utanför det lokala delnätet eftersom routrar inte vidarebefordrar broadcast-trafik till andra nätverk. En DHCPv4 Relay Agent fångar upp dessa broadcast-meddelanden och vidarebefordrar dem som unicast till en eller flera förkonfigurerade DHCP-servrar på andra nätverk.
 • Specificerar Serverns IP-adress – När en Relay Agent vidarebefordrar DHCPDISCOVER-meddelanden till en DHCP-server, inkluderar den vanligtvis sin egen IP-adress i ’GIADDR’-fältet. Detta är IP-adressen för interfacet på Relay Agenten som mottar klientens ursprungliga DHCP-broadcast. GIADDR används av DHCP-servern för att bestämma vilket nätverk eller vilken scope som IP-adressen ska väljas från och till vilken Relay Agent svaret ska skickas.
 • Hanterar Kommunikation Mellan delnät – Relay agenten tar emot alla DHCP-meddelanden (DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, etc.) från DHCP-servern och vidarebefordrar dem tillbaka till den rätta klienten på lokala nätverket. Det gör den genom att skicka meddelandena tillbaka som broadcast-meddelande på lokala delnätet där klienten finns, eller som unicast-meddelanden om klientens IP-adress är känt.

Så här kan kommandot ip helper-adress användas:

R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
R1(config-if)# end 
R1#

Observera att DHCPv4-meddelanden är inte den enda tjänsten som routern kan konfigureras att vidarebefordra. Som standard vidarebefordrar ip helper-address kommandot följande åtta UDP-tjänster:

 • Port 37: Tid
 • Port 49: TACACS
 • Port 53: DNS
 • Port 67: DHCP/BOOTP-server
 • Port 68: DHCP/BOOTP-klient
 • Port 69: TFTP
 • Port 137: NetBIOS namntjänst
 • Port 138: NetBIOS datagramtjänst