Labb: VLAN och trunk

I denna laboration tillämpas inlärda kunskaper om VLAN teknik enligt följande delar:

Del 1: Verifiera standard-VLAN-konfigurationen
Del 2: Konfigurera VLAN
Del 3: Tilldela VLAN till portar
Del 4: Konfigurera trunk-länkar

Bakgrund

VLAN (Virtual Local Area Network) är en kraftfull administrativ funktion som möjliggör segmentering av nätverk i logiska grupper. Detta ger administratörer flexibiliteten att effektivt hantera och organisera nätverksresurser, vilket gör det möjligt att enkelt flytta, ändra eller lägga till enheter i nätverket. I denna aktivitet kommer vi att fokusera på att skapa, namnge och tilldela VLAN till specifika portar samt konfigurera trunk-länkar.

Adresseringstabell

Device Interface IP Address Subnet Mask VLAN
PC1 NIC 172.17.10.21 255.255.255.0 10
PC2 NIC 172.17.20.22 255.255.255.0 20
PC3 NIC 172.17.30.23 255.255.255.0 30
PC4 NIC 172.17.10.24 255.255.255.0 10
PC5 NIC 172.17.20.25 255.255.255.0 20
PC6 NIC 172.17.30.26 255.255.255.0 30

Nätverkstopologi

Genomförande

Del 1: Verifiera standard-VLAN-konfigurationen

 • S1# show vlan brief

Kommandot ger ett resultat som visar alla default inställningar:

 • Switchen har inte konfigurerats och kör default funktioner
 • Alla portar i denna switch tillhör VLAN 1
 • Anslutna nätverksenheter kan kommunicera endast inom sina egna delnät.

Intern IP-kommunikation är etablerad inom varje delnät, vilket indikeras av framgångsrika ping-svar mellan PC inom samma nät. Dock finns det ingen IP-kommunikation mellan delnäten, vilket resulterar i misslyckade ping-försök mellan PC i olika delnät.

Del 2: Konfigurera VLAN

 • S1#(config-vlan)# vlan 10
 • S1#(config-vlan)# name Faculty
 • S1#(config-vlan)# vlan 20
 • S1#(config-vlan)# name Students
 • S1#(config-vlan)# vlan 30
 • S1#(config-vlan)# name Guest(Default)
 • S1#(config-vlan)# vlan 99
 • S1#(config-vlan)# name Management&Native
 • S1#(config-vlan)# vlan 150
 • S1#(config-vlan)# name VOICE
 • S1#(config-vlan)# end
 • S1# show vlan brief

Del 2: Konfigurera VLAN

 • Obs: VLAN 10 inte skapas här.
 • S2#(config-vlan)# vlan 20
 • S2#(config-vlan)# name Students
 • S2#(config-vlan)# vlan 30
 • S2#(config-vlan)# name Guest(Default)
 • S2#(config-vlan)# vlan 99
 • S2#(config-vlan)# name Management&Native
 • S2#(config-vlan)# vlan 150
 • S2#(config-vlan)# name VOICE
 • S2#(config-vlan)# end
 • S2# show vlan brief

Del 3: Tilldela VLAN till portar

 • S2# configure terminal
 • S2(config)# interface f0/11
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 10
 • % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
 • S2(config-if)# interface f0/18
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 20
 • S2(config-if)# interface f0/6
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 30
 • S2(config-if)# end
 • S2# show vlan brief

Del 2: Konfigurera VLAN

 • Obs: VLAN 10 inte skapas här.
 • S3#(config-vlan)# vlan 20
 • S3#(config-vlan)# name Students
 • S3#(config-vlan)# vlan 30
 • S3#(config-vlan)# name Guest(Default)
 • S3#(config-vlan)# vlan 99
 • S3#(config-vlan)# name Management&Native
 • S3#(config-vlan)# vlan 150
 • S3#(config-vlan)# name VOICE
 • S3#(config-vlan)# end
 • S3# show vlan brief

Del 3: Tilldela VLAN till portar

 • S3# configure terminal
 • S3(config)# interface f0/11
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 10
 • % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
 • S3(config-if)# interface f0/18
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 20
 • S3(config-if)# interface f0/6
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 30
 • S3(config)# interface f0/11
 • S3(config-if)# mls qos trust cos
 • S3(config-if)# switchport voice vlan 150
 • S3(config-if)# end
 • S3# show vlan brief

Del 4: Konfigurera Trunk-länkar

 • S1#configure terminal
 • S1(config)# interface range Gig 0/1-2
 • S1(config-if-range)# switchport mode trunk
 • S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
 • S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 • S1(config-if-range)# end
 • S1#
 • S2# configure terminal
 • S2(config)# interface Gig 0/1
 • S2(config-if)# switchport mode trunk
 • S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
 • S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 • S2(config-if)# end
 • S2#
 • S3# configure terminal
 • S3(config)# interface Gig 0/2
 • S3(config-if)# switchport mode trunk
 • S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99
 • S3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 • S3(config-if)# end
 • S3#
 • Ta fram port Gig 0/1 status och trunking
 • S1#show interface fa 0/1 switchport

 • Återställa port Gig 0/1 på S1
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# default interface Gig 0/1
 • S1(config)#end
 • S1#show interface Gig 0/1 switchport
 • Flera meddelande visas och S1 går till dynamisk förhandling.

 • Alla tilldelade portar är tillbaka till VLAN 1 som är också det nativa VLAN nu. Flera felmeddelande upprepas.

 • S1# show interface Gig 0/1 switchport

 • Observera att interface Gig 0/1 är inställt till "dynamic auto" som indikerar att interfacet kan förhandla sitt arbetsläge.
 • Nu är VLAN 1 det nativa VLAN och medan S2 har VLAN 99 som nativ VLAN krokar inställningar mellan switcharna.

 • Återställa port tilldelning och det nativa VLAN på S2
 • S1#configure terminal
 • S1(config)# interface range Gig 0/1-2
 • S1(config-if-range)# switchport mode trunk
 • S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
 • S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 • S1(config-if-range)# end
 • S1#