Lika kostnadsvägar

Rotporten och utsedda portar är baserade på den lägsta vägkostnaden till rotbryggan. Men vad händer om switchen har flera lika kostsamma vägar till rotbryggan? Hur väljer en switch en rotport?

När en switch har flera lika kostsamma vägar till rotbryggan kommer switchen att välja en port med följande kriterier:

  1. Lägsta sändarens BID
  2. Lägsta sändarens portprioritet
  3. Lägsta sändarens port-ID

1. Lägsta Sändarens BID

Figuren visar en topologi med fyra switchar, inklusive switch S1 som rotbryggan.

Vid granskning av portroller har port F0/1 på switch S3 och port F0/3 på switch S4 valts som rotportar eftersom de har den lägsta kostnadsvägen (rotvägskostnaden) till rotbryggan för sina respektive switchar. Dessa switchar har direkt anslutning till rotbryggan.

Från switchen S2 perspektiv har den har switchen två portar, F0/1 och F0/2, med lika kostsamma vägar till rotbryggan.

  • S2 F0/1 ——— F0/1 S4 —- F0/3 ———– F0/1 S1
  • S2 F0/2 ——— F0/2 S3 —- F0/3 ———— F0/2 S1

I det här fallet kommer Bridge ID för S3 och S4 att användas för att avgöra portstatus. Detta kallas lägsta sändarens BID.

  • S3 har ett BID på 32769.5555.5555.5555
  • S4 har ett BID på 32769.1111.1111.1111

Eftersom S4 har ett lägre BID kommer switch S2 att välja port F0/1 som rotport. Samtidigt som blockeras porten F0/2.

2. Lägsta Sändarens Portprioritet

För att demonstrera dessa två kriterier ändras topologin till en där två switchar är anslutna med två likvärdiga vägar mellan dem. S1 är rotbryggan, så båda dess portar är utsedda portar.

S4 har två portar med likvärdiga vägar till rotbryggan (F0/5 och F0/6). Eftersom båda portarna är anslutna till samma switch är sändarens BID (S1) lika. Så det första steget är oavgjort.

Nästa på listan är sändarens (S1) portprioritet. Standardportprioriteten är 128, så båda portarna på S1 har samma portprioritet. Detta är också oavgjort. Men om någon port på S1 konfigurerades med en lägre portprioritet skulle S4 sätta sin angränsande port i vidarebefordrande läge. Den andra porten på S4 skulle vara i blockerande läge.

3. Lägsta Sändarens Port-ID

Det sista avgörandet är det lägsta sändarens port-ID. Switch S4 har mottagit BPDU-ramar från port F0/1 och port F0/2 på S1. Kom ihåg att beslutet baseras på sändarens port-ID, inte mottagarens port-ID. Eftersom switchens S1 port-ID F0/1 är lägre än port F0/2, kommer porten F0/6 på switch S4 att vara rotporten. Detta är porten på S4 som är ansluten till port F0/1 på S1.

Port F0/5 på S4 kommer att bli en alternativ port och placeras i blockerande läge, vilket är så som STP förebygger loopar.