Spanning Tree Protocol

I ett väldesignat Lager 2-nätverk är redundans avgörande för att säkerställa kontinuerlig tjänsteförmåga. Detta innebär att det finns flera switchar som tillhandahåller flera alternativa vägar tillgängliga för att hantera nätverkstrafiken, vilket eliminerar risken för en enda felpunkt. Trots fördelarna med redundans kan den också introducera en potentiellt skadlig händelse känd som Lager 2-loopar.

Vad är en loop?

Tänk dig att du är på en konsert där en rundgång uppstår mellan sångarens mikrofon och högtalaren. Ljudet från mikrofonen förstärks och återspeglas genom högtalaren, vilket förstärker det ännu mer och återigen fångas upp av mikrofonen. Detta återkopplande ljud blir snabbt ohanterligt högt och störande, och det förhindrar en normal musikupplevelse. Situationen kvarstår tills anslutningen bryts.

På samma sätt kan en Lager 2-loop orsaka kaos i ett nätverk genom att snabbt överbelasta det med duplicerad nätverkstrafik, vilket gör det oanvändbart nätverket.

Det finns flera vanliga sätt på vilka en Lager 2-loop kan uppstå och sprida sig, vilket kräver specifika åtgärder för att förhindra det. Spanning Tree Protocol (STP) är utformat för att adressera L2-loopar genom att identifiera och blockera onödiga vägar, vilket säkerställer en stabil och effektiv nätverksdrift. Denna modul kommer att utforska de grundläggande orsakerna till loopar och olika typer av Spanning Tree-protokoll.