Routers Interface/port

Routrar ansluter samman flera nätverk (LAN och WAN) via anslutningskontakter av olika typer. Routrar behöver hanteras eller konfigureras men de är skärm- och tangentbordslösa. Hanteringen görs via konsolportar såsom RJ45 port.

pic23-ccna2-router-interfaces

LAN gränssnitt/interface

LAN interface är oftast designade att fungera med Ethernet och därmed namnet ”Ethernet portar”. Varje Ethernet port har en MAC adress inbyggt precis som datorernas nätverkskort.

Routers Ethernet interface används som default gateway för olika LAN. Härnedan olika Ethernet interface:

  • Ethernet – 10 Mbps, kan betecknas som e0, e1 och så vidare
  • FastEthernet – 100 Mbps, kan betecknas som Fa0/0, Fa0/1
  • GigabitEthernet – 1000 Mbps, kan betecknas som Ge0/1, Ge0/2 eller G0/0, G0/1
Bild 2: Routers Ethernet interface

Varje gång ett interface konfigureras ska interfacet aktiveras med kommandot: no shutdown

Här nedan en översikt på nödvändiga kommando:

Ethernet kontaktdon och kablar

Cisco routrar är utrustad med minst 2 Ethernet portar (2 RJ 45 kontakter). Ethernet anslutningar anses vara LAN-anslutningar som kräver Ethernet kablar. Två standarder reglerar Ethernet kablar och deras kontaktdon, EIA/TIA 568A och EIA/TIA 568B. Dessa standarder skiljer sig i färgkopplingsschemat, se bilden nedan.

pic30-ccna2-t568a-t568b

För att ansluta routern till ett LAN (till en switch) används en rak kopplade kabel känd som UTP/STP kabel. Men när två routrar kopplas ihop via Ethernet portar används en korskopplade UTP/STP kabel.

WAN gränssnitt/interface

WAN portar används för att koppla ihop externa nätverk på stora avstånd. Dessa WAN portar är oftast seriella men även Ethernet fiber och UTP/STP används med dagens teknik. På grund av avståndet mellan routrar används oftast seriella kablar. Dessa kablar kan fungera olika beroende på protokoll som styr portars funktioner.

Routers DCE och DTE interface

I en WAN serielluppkoppling ansluts routrar samman med seriella kablar markerade som DCE (Data Communication Equipment) eller DTE (Data Terminal Equipment). DCE styr arbetstakten och formaterar om alla ramar (frames) till ett format som är acceptabelt på en viss WAN länk där DTE underordnar sig. Kommunikation mellan routrar kräver en synkroniserad uppkoppling vilket innebär att en av routrarna ska hålla tidstakten (DCE).

pic33-ccna2-db60-crossover-cablepic26-ccna2-router-wic-1t

Smart seriella kabel

Designad för WIC-2T gränssnittskort. Kabeln är Ciscos kompakt anslutningskontakt känd som hög densitet Smart seriell kontakt. Denna kabel har i den ena änden 26 stift och i den andra oftast en hona DB 15/25/60. I laborationsutrustning använder vi en korskopplade 26 stifts.

pic39-ccna2-smart-crossoverpic27-ccna2-router-wic-2t

Routers SLOT

En routers port placeras i moduler och modulerna har en plats på router med namn SLOT. Till exempel router på bilden nedan har fyra slot, numrerade från 0 till 3. I dessa slot har placerats olika moduler och i varje modul ett eller flera portar. Dessutom har denna router två integrerade Gigabit Ethernet portar färgmarkerade i gult. Observera att ordningen som illustreras kan variera modell till modell.

Bild 1: Inte alltid samma ordning men oftast

Loopback interface

Det är ett logiskt interface och inte ett fysiskt interface och därför kan det inte anslutas fysiskt med en annan nätverksenhet. Loopback interfacet används av routern själv och det är alltid igång så länge som routern fungerar. Interfacet är användbart vid testning av konfigurationer eftersom det säkerställer att minst ett interface alltid kommer att vara tillgängligt.