Kurshandledning

Innehållet som visas i menyn till höger passar bäst till kursen Administration av nätverk och serverutrustning. Skolverket anger det centrala innehållet i en lista som visas här nedan och som jag antecknar med OK det som passar bäst med sajtens innehåll. 

 • Nättopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra. OK
 • Konfigurering av anslutningstjänster till nätverkslagringsplatser. OK
 • Konfigurering av system och hantering av funktionsfel. OK
 • Hantering av olika former av nätverksutrustning, till exempel switchar, routrar och gateways. Utrustningens funktion och användningsområde. OK
 • Hantering av strömbortfall i en servermiljö och konfigurering av larm vid driftavbrott. Implementering av driftsäkerhet på såväl disknivå som elkraftsnivå. OK
 • Övervakning av nätverkstrafik och klienter samt hantering och övervakning med SNMP (Simple Network Management Protocol). OK
 • Skydd av servrar och klienter i nätverksmiljö med hjälp av mjukvara och hårdvara. OK
 • Kryptering av kommunikation mellan nät och servrar.
 • Systemintegration, till exempel samordning av inloggning och auktorisering till olika system.
 • Hantering och konfigurering av brandväggar.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel personuppgiftslagen. Policydokument. OK
 • Felsökningsmetodik. OK

Enligt ovan behöver kursen kompletteras exempelvis med kursen Nätverkssäkerhet. I listan finns också teoretiska begrepp som kan användas i de olika delar som tas upp på sajten för Routing och switchen (markeras med OK).

Beroende på om kursen Administration av nätverk- och serverutrustning är ensamstående bör innehållet kompletteras enlig listan ovan. Men om kursen är en del av en yrkesutgång eller en del av nätverksinriktning bör man då samspela med innehåll från andra kurser så att man inte avviker skolverkets riktlinjer.

Enligt Skolverket ingår i kursen Nätverkssäkerhet nedanstående punkter och det som sajten Routing och switching täcker antecknas med OK

 • Val av mjukvara respektive hårdvara. OK
 • Programvaror för styrning och övervakning av nättrafik.
 • Produktutvärdering och hur man utvärderar program för högsta säkerhet.
 • Anslutningar med VPN (Virtual Private Network) eller liknande teknologier.
 • TCP (Transmission Control Protocol) och olika portar. OK
 • Säkerhetsrisker i nätverk.
 • Säkerhetspolicy och incidenthantering.
 • Identifikationssystem för inloggning.
 • Installation och konfigurering av brandväggar för hårdvara och mjukvara.
 • Virusskydd och internetrelaterade säkerhetshot.
 • Kryptering och internetrelaterade säkerhetshot.
 • NAT (Network Address Translation) och hur adressöversättning kan skydda eller styra åtkomst till klienter.