Labb: STP funktioner

I denna laboration kommer du att ansluta tre 2960-switchar enligt den givna bilden.

Det är inte nödvändigt att exakt replikera bilden, men en avgörande faktor är när en port blir orange. Det indikerar att den switchen har högsta BID och kommer att bli SW3, medan de andra switcharna kan vara SW2 och SW1. Se till att ansluta TP-kablarna till motsvarande portar för att matcha bilden vilken ska analyseras.

Nästa steg är att endast ändra ”Display Name” genom att klicka på switchen och sedan på fliken ”Config”. Därefter ändrar du hostname på alla tre switchar.

I privilegierat exekveringsläge, exekvera kommandot show version och sök efter switchens MAC-adress. Därefter exekverar du kommandot show spanning-tree vlan 1 för att kontrollera om switchen är rotbrygga, dess prioritet och MAC-adressen enligt Cisco-beteckningen samt portstatus och vägkostnad.

I exemplet visas STP-värdena för SW2:

  • Denna switch är rotbryggan
  • Priority: 32 769
  • MAC: 0006.2AE1.7CC6
  • Role: port Fa0/1 Designated
  • Cost: port Fa0/1 19
  • State: port Fa0/1 FWD
  • Role: port Fa0/2 Designated
  • Cost: port Fa0/2 19
  • State: port Fa0/2 FWD

Bilden nedan visar alla STP-värden i exemplet:

Valet av rotbryggan

SW2 har valts som rotbrygga baserat på dess BID. Eftersom alla switchar har samma standardprioritet (32769), så avgörs valet av rotbrygga genom att jämföra MAC-adresserna. SW2 har den lägsta MAC-adressen av alla switchar, vilket är 0006.2AE1.7CC6. Därför utses SW2 som rotbrygga och dess portar blir utsedda.

Valet av rotportar

Portarna Fa0/1 på både SW1 och SW3 anses vara närmast rotbrygga och blir därför rotportar. Nu återstår det att bestämma statusen för Fa0/2 på SW1 och Fa0/3 på SW3.

Valet av blockerade portar

Eftersom både SW1 och SW3 har samma prioritet jämförs portarnas ID för att bestämma vilken som ska blockeras. Fa0/3 har ett högre ID än Fa0/2, så Fa0/3 blir blockerad och Fa0/2 blir utsedd port.

En omräkning av rotbryggan

För att manuellt ändra rotbryggan i exemplet kan du justera prioritetsvärdet för att till exempel låta switchen SW1 bli den nya rotbryggan:

SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 16384

Prioritetsvärdet kan endast justeras i multiplar av 4096. Om du försöker ange ett värde som inte är en multipel av 4096, som till exempel 1, kommer du få ett felmeddelande som visar tillåtna värden:

Genom en sådan ändring kommer STP-algoritmen att omvärdera switcharnas BID för att välja en ny rotbrygga. Detta kan verifieras med kommandot ”show spanning-tree vlan 1 summary”.

Kommandot ger en översikt över alla portars status när en ny rotbrygga väljs: Blocking (blockerad), listening (lyssnande), learning (lärande) och forwarding (vidarebefordrande).