Router-on-a-Stick

I det tidigare avsnittet listades tre olika sätt att implementera inter-VLAN-routing, och den äldre (legacy) metoden för inter-VLAN-routing beskrevs. I detta avsnitt beskrivs hur en router-on-a-stick inter-VLAN-routing kan konfigureras. Låt oss börja med figuren nedan där en router har placerats inte i mitten av topologin utan verkar snarare vara ”på en pinne” nära gränsen, vilket ger upphov till namnet.

I figuren är R1 GigabitEthernet 0/0/1-interfacet anslutet till S1 FastEthernet 0/5-porten. S1 FastEthernet 0/1-porten är ansluten till S2 FastEthernet 0/1-porten. Dessa är trunklänkar som krävs för att vidarebefordra trafik inom och mellan VLAN.

För att möjliggöra kommunikation mellan VLAN är R1 GigabitEthernet 0/0/1-interfacet logiskt uppdelat i tre underinterface, vilket visas i tabellen nedan. Tabellen visar också de tre VLAN som kommer att konfigureras på switcharna.

Anta att R1, S1 och S2 har sina initiala grundkonfigurationer. För närvarande kan PC1 och PC2 inte pinga varandra eftersom de är i olika nätverk. Endast S1 och S2 kan pinga varandra, men de kan inte nås av PC1 eller PC2 eftersom de också är i olika nätverk. För att enheterna ska kunna kommunicera med varandra måste switcharna konfigureras med VLAN och trunking, och routern måste konfigureras för inter-VLAN-routing. VLAN och trunking kan göras enligt följande steg:

 1. Skapa och namnge VLAN.
 2. Skapa hanteringsinterfacet.
 3. Konfigurera åtkomstportar.
 4. Konfigurera trunking-portar.

S1 VLAN- och Trunking-konfiguration

1. Skapa och namnge VLAN

Först skapas och namnges VLAN. VLAN skapas endast efter att du lämnat VLAN-underkonfigurationsläget.

 • S1(config)# vlan 10
 • S1(config-vlan)# name LAN10
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)# vlan 20
 • S1(config-vlan)# name LAN20
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)# vlan 99
 • S1(config-vlan)# name Management
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)#

2. Skapa hanteringsinterfacet

Därefter skapas managementgränssnittet på VLAN 99 tillsammans med default gateway för R1.

 • S1(config)# interface vlan 99
 • S1(config-if)# ip add 192.168.99.2 255.255.255.0
 • S1(config-if)# no shut
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
 • S1(config)#

3. Konfigurera åtkomstportar.

Därefter konfigureras port Fa0/6, som ansluter till PC1, som en åtkomstport i VLAN 10. Vi antar att PC1 har konfigurerats med rätt IP-adress och default gateway.

 • S1(config)# interface fa0/6
 • S1(config-if)# switchport mode access
 • S1(config-if)# switchport access vlan 10
 • S1(config-if)# no shut
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)#

4. Konfigurera trunking-portar.

Slutligen konfigureras portarna Fa0/1, som ansluter till S2, och Fa0/5, som ansluter till R1, som trunkportar.

 • S1(config)# interface fa0/1
 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config-if)# no shut
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)# interface fa0/5
 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config-if)# no shut
 • S1(config-if)# end
  *Mar 1 00:23:43.093: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
  *Mar 1 00:23:44.511: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

S2 VLAN och Trunking-konfiguration

1. Skapa och namnge VLAN

 • S2(config)# vlan 10
 • S2(config-vlan)# name LAN10
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)# vlan 20
 • S2(config-vlan)# name LAN20
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)# vlan 99
 • S2(config-vlan)# name Management
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)#

2. Skapa hanteringsinterfacet

 • S2(config)# interface vlan 99
 • S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
 • S2(config-if)# no shut
 • S2(config-if)# exit
 • S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

3. Konfigurera åtkomstportar

 • S2(config)# interface fa0/18
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 20
 • S2(config-if)# no shut
 • S2(config-if)# exit

4. Konfigurera trunking-portar

 • S2(config)# interface fa0/1
 • S2(config-if)# switchport mode trunk
 • S2(config-if)# no shut
 • S2(config-if)# exit
 • S2(config-if)# end
  *Mar 1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R1 Subinterface Configuration

För Router-on-a-stick-metoden krävs att du skapar ett underinterface för varje VLAN. Ett underinterface skapas med hjälp av kommandot interface interface_id.subinterface_id i det globala konfigurationsläget. Syntaxen för underinterfacet består av det fysiska interfacet följt av en punkt och ett underinterface-nummer. Även om det inte är obligatoriskt, är det vanligt att matcha underinterface-numret med VLAN-numret. Varje underinterface konfigureras sedan med följande två kommandon:

 • encapsulation dot1q vlan_id [native] – Det här kommandot konfigurerar underinterfacet för att svara på 802.1Q-inkapslad trafik från det angivna VLAN-id. Alternativet för nyckelordet ”native” läggs till för att ställa in det nativa VLAN till något annat än VLAN 1.
 • ip adress ip-adress subnet-mask – Detta kommando konfigurerar IPv4-adressen för underinterfacet. Denna adress fungerar vanligtvis som default gateway för det identifierade VLAN. Varje routerunderinterface måste tilldelas en IP-adress på ett unikt delnät för att routing ska ske.

När alla underinterface har skapats, aktivera det fysiska interfacet med konfigurationskommandot no shutdown interface. Om det fysiska interfacet är inaktiverat är alla underinterface också inaktiverade.

I följande konfiguration är underinterfacet för R1 G0/0/1 konfigurerade för VLAN 10, 20 och 99.

 • R1(config)# interface G0/0/1.10
 • R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 10
 • R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
 • R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
 • R1(config-subif)# exit
 • R1(config)#
 • R1(config)# interface G0/0/1.20
 • R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 20
 • R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
 • R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
 • R1(config-subif)# exit
 • R1(config)#
 • R1(config)# interface G0/0/1.99
 • R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 99
 • R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
 • R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
 • R1(config-subif)# exit
 • R1(config)#
 • R1(config)# interface G0/0/1
 • R1(config-if)# description Trunk link to S1
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# end

Sammanfattning

I detta avsnitt har vi gått igenom och förklarat router-on-a-stick-metoden för inter-VLAN-routing, inklusive hur den implementeras genom att konfigurera trunklänkar och skapa logiska underinterface på routern samt använda en enda fysisk routeranslutning för att hantera trafiken mellan olika VLAN på en switch.