VLAN teknik

Naturligtvis är det inte lika enkelt att organisera ett stort nätverk i mindre hanterbara segment som att sortera skruvar och placera dem i burkar. Men denna strategi kommer definitivt att göra hanteringen av ditt nätverk mycket mer strukturerad och effektiv. Virtuella LAN (VLAN) erbjuder en kraftfull lösning för segmentering och organisatorisk flexibilitet i en switch-baserad nätverksmiljö. Med VLAN kan en grupp nätverksenheter inom ett nätverk kommunicera som om de alla var anslutna till samma fysiska kabel, oberoende av den faktiska fysiska topologin.

Som illustreras i figuren möjliggör VLAN i ett switch-baserat nätverk för användare från olika avdelningar, såsom IT, HR och Sales, att ansluta till samma nätverk oavsett vilken fysisk switch eller plats de befinner sig på inom campus LAN.

Genom att använda VLAN kan en administratör segmentera nätverket baserat på olika kriterier såsom funktion, team eller applikation, utan att behöva ta hänsyn till den fysiska placeringen av användare eller enheter. Varje VLAN representerar i princip ett separat logiskt nätverk, där enheter inom samma VLAN kan interagera som om de vore en del av ett oberoende nätverk, även om de delar den fysiska infrastrukturen med andra VLAN. Varje switchport kan tilldelas ett specifikt VLAN, vilket möjliggör finjustering av åtkomst- och säkerhetspolicyer för specifika användargrupper.

Unicast-, broadcast- och multicast-paket (BUM) vidarebefordras endast till nätverksenheter inom det specifika VLAN där de är avsedda att tas emot. Paket som är riktade till nätverksenheter utanför VLAN måste vidarebefordras genom en nätverkshanterare som stöder routing.

Även om flera IP-delnät kan existera på ett switch-baserat nätverk utan att använda flera VLAN, kommer nätverksenheterna ändå att befinna sig inom samma Lager 2 broadcast-domän. Detta innebär att alla Lager 2-broadcast, såsom ARP-broadcast, kommer att tas emot av alla enheter i det switch-baserat nätverket, även om de inte är avsedda att ta emot broadcast-meddelandet.

Genom att använda VLAN kan nätverksadministratörer implementera åtkomst- och säkerhetspolicyer baserat på specifika användargrupper och applikationer. Varje switchport kan endast tilldelas ett VLAN (med undantag för portar som är anslutna till IP-telefoner eller andra switchar).

Fördelar med VLAN

  • Mindre broadcast-domäner: Genom att dela upp nätverket i VLAN minskar antalet nätverksenheter i en broadcast-domän. I figuren visas exempelvis sex datorer i nätverket men endast tre broadcast-domäner (Faculty, Student och Guest).
  • Förbättrad säkerhet: Användare i separata VLAN är isolerade från varandra, vilket förbättrar säkerheten. Till exempel är trafiken för fakultetens nätverk i VLAN 10 helt åtskild från användarna i andra VLAN.
  • Förbättrad IT-effektivitet: VLAN förenklar nätverkshantering genom att användare med liknande nätverksbehov placeras i samma VLAN. Namngivning av VLAN gör dem enklare att identifiera och hantera. I figuren kallas VLAN 10 för ”Faculty”, VLAN 20 för ”Student” och VLAN 30 för ”Guest”.
  • Minskade kostnader: Genom att använda VLAN minskar behovet av kostsamma nätverksuppgraderingar och optimerar användningen av befintliga bandbredd, vilket leder till kostnadsbesparingar.
  • Bättre prestanda: Mindre broadcast-domäner minskar onödig trafik på nätverket och förbättrar prestandan genom att minska belastningen på nätverksinfrastrukturen.
  • Enklare projekt- och applikationshantering: VLAN möjliggör sammanslagning av användare och nätverksenheter för att stödja specifika affärs- eller geografiska krav. Genom att separera funktioner blir det enklare att hantera projekt eller arbete med specialiserade applikationer. Ett exempel är en e-learning-utvecklingsplattform för VLAN Faculty.

Den största fördelen med VLAN är att användare kan placeras på olika platser även om deras datorer är anslutna till en och samma switch.