Kursplanering

V. Datum Dag Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
Information: Arbetssätt, kursinnehåll, kursmaterial, planering Det rekommenderas att läsa i skolan och hemma, följa upp kursplanering och närvaro. Kursen är praktiskt även när det gäller teori.

 1. Routing Concepts
 2. Static Routing
 3. Routing Dynamically
 4. Switched Networks
 5. Switch Configuration
 6. VLANs
 7. Access Control Lists
 8. DHCP
 9. NAT for IPv4
 10. Device Discovery, Management, and Maintenance
12 2019-03-18 Måndag
2019-03-19 Tisdag Switch-teknik Boot-processen, frame överföring, kollisionsdomäner och Switch-hantering
2019-03-20 Onsdag Grunder om VLAN
2019-03-21 Torsdag Självstudier
2019-03-22 Fredag Inter-VLAN routing
13 2019-03-25 Måndag RIP Teoretiska grunder
2019-03-26 Tisdag RIP version 1 och 2 Skillnader, router summarization
2019-03-27 Onsdag PT-laborationer VLAN konfiguration och routing
2019-03-28 Torsdag Praktisk laboration 1 Grupp1 kl. 08:30 och Grupp2 kl. 13:00
2019-03-29 Fredag Självstudier
14 2019-04-01 Måndag RIP kompletteringar
2019-04-02 Tisdag EIGRP metric och k-värden
2019-04-03 Onsdag EIGRP metric och k-värden
2019-04-04 Torsdag Praktisk laboration 1 (rep) Grupp 1 kl. 08:30 och Grupp 2 kl. 13:00
2019-04-05 Fredag Självstudier
15 2019-04-08 Måndag EIGRP packet tracer
2019-04-09 Tisdag Praktisk laboration 2 Grupp 1, heldag kl. 08:30
2019-04-10 Onsdag Praktisk laboration 2 Grupp 2, heldag kl. 08:30
2019-04-11 Torsdag Dokumentering
2019-04-12 Fredag Dokumentering
16 2019-04-15 Måndag Självstudier
2019-04-16 Tisdag Prov Grupp 1, kl. 09:30

Grupp 2, kl. 11:00

2019-04-17 Onsdag
2019-04-18 Torsdag
2019-04-19 Fredag Långfredag

Gäller inte längre. Betygsunderlag:

 1. Laborationer och rapporter
 2. Deltagande i lektioner
 3. Prov

Examinationsuppgift

Nu tillämpar du de teoretiska kunskaper du har lärt dig i Nätverksteknologier och Administration av nätverks- och serverutrustning. Du bygger upp ett nätverk och dokumenterar ditt arbete i en examinationsuppgift.

Examinationsuppgiften har två delar: A – Dokumentation och B – Genomförande.

1 – Dokumentation

Du implementerar ett Cisco-baserat nätverk och dokumenterar hela implementationen.

Till den skriftliga redovisningen börjar du med:

 • en huvudrubrik i/på den första sidan (Presentationssida).
 • På den andra sidan skriver du en sammanfattning (kortfattat beskrivning på vad laborationen handlar om så att läsaren kan lockas att läsa dokumentationen)
 • På den tredje sidan skriver du till innehållsförteckning (skapat med hjälp av World, inte manuellt)
 • På den fjärde skriver du din text som får börja med inledning/Bakgrund, syfte/mål, utförande (flera underrubriker), reflektioner (kunde du uppnå syftet/målet, vad har du lärt dig, vilka problem fick du/upptäckte du? hur gick du till väga vid felsökningar, o.s.v.) och
 • slutligen på den sista sidan anger du dina källor.

Att tänka på:

 1. Du planerar implementationen.
 2. Du antecknar i en dagbok relevanta noteringar vid genomförande av den praktiska implementationen.
 3. Du dokumenterar hela implementationsprocessen och specificerar alla använda kommando.
 4. Dokumentationen ska struktureras och formateras korrekt.

2 – Genomförande

 1. Du grundkonfigurerar routrar och switchar (säkerhet och IP adressering).
  • Säkra åtkomst till systemet
  • Konfiguration av gränssnitten (IP på interface)
  • Samla maskinspecifikationer med CDP (model, processor, minne, funktion, IOS-image namn, mm)
  • Definiera vilka som är granne med vilka
  • Telnet och SSH konfiguration
  • Felsökningar
 2. Du konfigurerar statisk routing där du också inkluderar default route och route summarization.
 3. Du konfigurerar och ansluter datorklienter till respektive switch.
  • Du verifierar IP-kommunikation mellan datorklienterna
  • Du verifierar Telnet och SSH åtkomst från datorklienterna
 4. Du implementerar RIPv1 på alla delnät
  • Du verifierar uppdateringar
  • Du verifierar hur diskontinuerliga nätverk hanteras
  • Du verifierar route summarization
  • Du felsöker och verifierar från datorklienterna
 5. Du implementerar RIPv2 på ett eller två delnät.
  1. Du verifierar uppdateringsversioner
  2. Du verifierar route summarization
  3. Du undersöker RIP-kommunikation mellan routrarna
  4. Du verifierar kommunikation mellan datorklienterna
 6. Du implementerar VLAN
 7. Du implementerar EIGRP på alla delnät.
 8. Du implementerar EIGRP och RIPv2
  1. Verifiera kommunikationer routrar mellan och datorklienterna mellan.
  2. Felsökningar.
 9. Du konfigurerar nätverket med OSPF.

Examinationsuppgift – betyg

Betyg E – Packet Tracer omfattar alla steg i dokumentation och steg 1, 2 och 3 i genomförande

Betyg C – Praktisk examination omfattar alla steg i dokumentation och steg 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i genomförande

Betyg A – Praktisk examination omfattar alla steg i dokumentation och genomförande