Kursplanering

V. Datum Dag Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
Information: Arbetssätt, kursinnehåll, kursmaterial, planering
  1. IPv6 grunder
  2. Routing – koncept
  3. Dynamisk routing:
   1. RIP
   2. EIGRP
  4. Switch-baserat nätverk
21 2021-05-24 Måndag IPv6 grunder, adresstyper Inledning, IPv6 adresstyper, GUA och LL
2021-05-25 Tisdag IPv6 grunder, adresstyper IPv6 Multicast Solicited-node
2021-05-26 Onsdag IPv6 grunder PT laborationer 1, 2, 3,4
2021-05-27 Torsdag Självstudier
2021-05-28 Fredag IPv6 grunder PT laborationer 5 och 6
22 2021-05-31 Måndag Dynamisk IPv6 IPv6 – DHCP, Stateless
2021-06-01 Tisdag Dynamisk IPv6 IPv6 – DHCP, Stateful
2021-06-02 Onsdag IPv6 nätverksuppdelning
2021-06-03 Torsdag Självstudier inför prov på IPv6
2021-06-04 Fredag Självstudier inför prov på IPv6
23 2021-06-07 Måndag PROV IPv6 kl. 09:00 i skolan, efter provet genomgång på routing koncept
2021-06-08 Tisdag 2. Routing koncept Fortsättning
2021-06-09 Onsdag 3. Dynamisk routing RIP
2021-06-10 Torsdag Självstudier
2021-06-11 Fredag 3. Dynamisk routing EIGRP
24 2021-06-14 Måndag 3. Dynamisk routing EIGRP
2021-06-15 Tisdag 3. Dynamisk routing EIGRP och RIP
2021-06-16 Onsdag 4. Switch-baserat närverk Boot-process, IOS uppgradering, frame överföring, hantering
2021-06-17 Torsdag Självstudier OMPROV IPv6 via ZOOM kl. 09:00
2021-06-18 Fredag 4. Switch-baserat närverk VLAN
25 2021-06-21 Måndag 4. Switch-baserat närverk VLAN
2021-06-22 Tisdag 4. Switch-baserat närverk VLAN
2021-06-23 Onsdag Självstudier
2021-06-24 Torsdag Självstudier
2021-06-25 Fredag Prov görs i skolan
 

Betygsunderlag Administration av nätverks- och serverutrustning:

 1. Provresultat på IPv6 ger 30 poäng
 2. Provresultat på Administration av nätverk- och serverutrustning ger 50 poäng
 3. Enskild prestation ger 20 poäng