Kursplanering

V. Datum Dag Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
Information: Arbetssätt, kursinnehåll, kursmaterial, planering Det rekommenderas att läsa i skolan och hemma, följa upp kursplanering och närvaro. Kursen är praktiskt även när det gäller teori.

 1. IPv6 grunder
 2. Routing Koncept
 3. Statisk Routing
 4. Dynamisk Routing
 5. Switch konfiguration
 6. VLANs
 7. Device Discovery, Management, and Maintenance
37 2019-09-09 Måndag 1. IPv6 grunder Koncept, representationer, adresstyper
2019-09-10 Tisdag 1. IPv6 grunder Adresstyper
2019-09-11 Onsdag 1. IPv6 grunder Adresstyper konfigurationer
2019-09-12 Torsdag Laborationsutrustning Vi sätter upp Cisco maskiner på plats.
2019-09-13 Fredag Laborationer Laborationer 1 och 2
38 2019-09-16 Måndag Multicast IPv6 Grunder
2019-09-17 Tisdag Dynamisk IPv6 Vad menas med dynamisk IPv6?
2019-09-18 Onsdag IPv6 nätverksuppdelning Vi delar upp ett IPv6-nätverk
2019-09-19 Torsdag Packet Tracer laborationer Vi tränar upp inför laborationen.
2019-09-20 Fredag Praktiska laborationer – heldag Laborationer 2 och 3. Heldag. Du måste ha Packet Tracer topologi fungerande för att få delta i laborationen.
39 2019-09-23 Måndag Prov – IPv6 Efter provet 2. Routing koncept: Teoretiska grunder
2019-09-24 Tisdag 3. Statisk routing Vi är redan bekanta med statiska routing, men nu är IPv6 statisk routing
2019-09-25 Onsdag 4. Dynamisk Routing: RIP version 1 och 2 Vi går genom hur RIP kan implementeras i ett IPv6-nätverk
2019-09-26 Torsdag 4. Dynamisk Routing: RIP version 1 och 2 Vi går genom hur RIP kan implementeras i ett IPv6-nätverk
2019-09-27 Fredag 4. Dynamisk Routing: EIGRP Vi går genom hur EIGRP kan implementeras i ett IPv6-nätverk
40 2019-09-30 Måndag 4. Dynamisk Routing: EIGRP Packet Tracer laborationer
2019-10-01 Tisdag Självstudier Boot-processen, frame överföring, kollisionsdomäner och Switch-hantering
2019-10-02 Onsdag Självstudier Grunder om VLAN, koncept
2019-10-03 Torsdag
 • 5. Switch konfiguration
 • 6. VLAN
 • Packet Tracer laborationer
Från kl. 09:00 går vi genom grunder om VLAN.

Vi tränar upp inför laborationen.

2019-10-04 Fredag Laborationer RIP, EIGRP, VLAN Heldag. Du måste ha Packet Tracer topologi fungerande för att få delta i laborationen.
41 2019-10-07 Måndag Självstudier
2019-10-08 Tisdag Självstudier
2019-10-09 Onsdag Prov
2019-10-10 Torsdag Självstudier
2019-10-11 Fredag Omprov

Betygsunderlag:

 1. Laborationer och rapporter 30%
 2. Deltagande i lektioner 15%
 3. Prov 55%