Kursplanering

V. Datum Dag Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
Information: Arbetssätt, kursinnehåll, kursmaterial, planering
  1. IPv6 grunder
  2. Routing – koncept
  3. Dynamisk routing:
   1. RIP
   2. EIGRP
  4. Switch-baserat nätverk
1. IPv6 grunder
42 2020-10-12 Måndag Självstudier Introduktionsdag
2020-10-13 Tisdag Självstudier Läs kursens hemsida – IPv6 inledning
2020-10-14 Onsdag IPv6 grunder IPv6 inledning – IPv6 topologi
2020-10-15 Torsdag Självstudier
2020-10-16 Fredag IPv6 grunder IPv6 inledning – koncept
1. IPv6 grunder 2. Routing – koncept
43 2020-10-19 Måndag IPv6 grunder (heldag) GUA adresser, labb 1 och Link-local adresser, labb 2
2020-10-20 Tisdag IPv6 grunder (online) Kompletteringar
2020-10-21 Onsdag IPv6 grunder (online) IPv6 Multicast IPv6 adresser
2020-10-22 Torsdag Självstudier Packet Tracer
2020-10-23 Fredag Självstudier Packet Tracer
3. Dynamisk routing: RIP
44 2020-10-26 Måndag Statisk IPv6 och IPv4 routing Heldag
2020-10-27 Tisdag Dynamisk IPv6 – DHCP (online) Stateless
2020-10-28 Onsdag Dynamisk IPv6 – DHCP (online) Stateful
2020-10-29 Torsdag Självstudier RIP
2020-10-30 Fredag Självstudier EIGRP
3. Dynamisk routing: EIGRP
45 2020-11-02 Måndag Dynamisk routing (heldag) Distansvektor routing-protokoll, RIP och EIGRP
2020-11-03 Tisdag Dynamisk routing RIP och EIGRP konfigurationer i Packet Tracer
2020-11-04 Onsdag Dynamisk routing EIGRP – metric
2020-11-05 Torsdag Självstudier Switch-baserat nätverk, switch hantering
2020-11-06 Fredag Självstudier VLAN
4. Switch-baserat nätverk
46 2020-11-09 Måndag Switching IOS, switchens boot-process, frame överföring.
2020-11-10 Tisdag Switching VLAN
2020-11-11 Onsdag Switching Laboration RIP och EIGRP kompletteras nu med VLAN
2020-11-12 Torsdag Självstudier
2020-11-13 Fredag Självstudier
51 2020-12-14 Måndag CCNA 1 The FINAL kl. 08:30 (hemifrån)
2020-12-15 Tisdag Prov 1 och Prov 2 i Nätverksteknologier kl. 08:30 och kl. 10:30 i skolan
2020-12-16 Onsdag Praktiskt redovisning Alla laborationer i PT redovisas i skolan
2020-12-17 Torsdag Självstudier
2020-12-18 Fredag Prov i Administration av nätverk- och serverutrustning kl. 08:30 (hemifrån)

Betygsunderlag:

 1. Kursen är indelade i fyra kunskapsområde. Vi hinner att genomföra två kontrollfrågor
  1. IPv6
  2. RIP 
 2. Kontrollfrågor för varje kunskapsområde ger
  1. Fem korrekta svar ger E
  2. Sex korrekta svar ger D
  3. Sju korrekta svar ger C
  4. Nio korrekta svar ger B
  5. Tio korrekta svar ger A
  6. Totalt 20 poäng.
 3. Redovisning innebär att man redovisar alla Packet Tracer laborationer genomförda i kursen. Redovisningen ger 20 poäng. Varje laboration inkluderar dokumentering.
 4. Prov ger 60 poäng. Observera att provet ensamt kan avgöra betyget ifall du inte har samlat poäng i andra pedagogiska planerade och genomförda aktiviteter.