DHCPv4 konfiguration

Om du inte har en separat DHCPv4-server kommer detta avsnitt att visa dig hur du konfigurerar en Cisco IOS-router för att agera som en sådan. Följ dessa steg för att konfigurera en Cisco IOS DHCPv4-server:

  1. Exkludera IPv4-adresser
  2. Definiera ett namn på DHCPv4-poolen
  3. Konfigurera DHCPv4-poolen

Steg 1. Exkludera IPv4-adresser

Routern som fungerar som DHCPv4-server tilldelar alla IPv4-adresser i en DHCPv4-adresspool, om den inte är konfigurerad för att exkludera specifika adresser. Vanligtvis är vissa IPv4-adresser i en pool tilldelade till nätverksenheterna som kräver statiska IP-adresser. Därför bör dessa IPv4-adresser inte tilldelas till andra enheter. Syntaxen för kommandot att exkludera IPv4-adresser är följande:

Router(config)# ip dhcp excluded-address Low address [high-address]/p>

En enskild adress eller en serie adresser kan exkluderas genom att ange startadressen (Low-address) och slutadressen (high-address) för intervallet. Exkluderade adresser bör vara de adresser som tilldelas till routrar, servrar, skrivare och andra enheter som har eller kommer att konfigureras manuellt. Du kan också ange kommandot flera gånger, adress efter adress.

Steg 2. Definiera ett namn på DHCPv4-poolen

Att konfigurera en DHCPv4-server innefattar att definiera en pool av adresser att tilldela. Poolen kommer att innehålla flera inställningar som grupperas under poolens-namn.

Syntaxen för kommandot att definiera poolen är följande:

Router(config)# ip dhcp pool pool-name
Router(dhcp-config)#

Steg 3. Konfigurera DHCPv4-poolen

Denna process involverar specifika inställningar såsom IP-adressområde, default gateway, DNS-serveradresser och andra relevanta nätverksparametrar som behövs för klienternas konfiguration. Dessa inställningar säkerställer att alla DHCP-klienter får korrekt konfigurationsdata för att fungera effektivt i nätverket.

Exemplet visar hur R1 konfigureras som en DHCPv4-server för LAN-nätet 192.168.10.0/24.:

R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
R1#
  • network – definierar det tillgängliga IPv4-adressområdet
  • default-router – ange default gateway för klienter. Vanligtvis är default gateway ett LAN-interface på den router som är närmast klientenheterna. En default gateway krävs, men du kan lista upp till åtta IPv4-adresser om det finns flera default gateway.

Övriga DHCPv4 poolkommandon är valfria exempelvis tidsperioden för DHCPv4-leasen kan ändras med lease kommandot. Standardvärdet för leasen är en dag. netbios-name-server kommandot används för att ange NetBIOS WINS-servern.

Verifieringskommandon för DHCPv4

Använd följande kommandon för att verifiera att Cisco IOS DHCPv4-servern är operativ:

  • show running-config | section dhcp – Visar de DHCPv4-kommandon som är konfigurerade på routern.
  • show ip dhcp binding – Visar en lista över alla IPv4-adress till MAC-adressbindningar som tillhandahålls av DHCPv4-tjänsten.
  • show ip dhcp server statistics – Visar statistik över antalet DHCPv4-meddelanden som har skickats och mottagits.
R1# show running-config | section dhcp 

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9 
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254 
ip dhcp pool LAN-POOL-1 network 192.168.10.0 255.255.255.0 
default-router 192.168.10.1 
dns-server 192.168.11.5 
domain-name example.com

Inaktivera Cisco IOS DHCPv4-servern

DHCPv4-tjänsten är aktiverad som standard. För att inaktivera tjänsten, använd kommandot no service dhcp i global konfigurationsläge. Använd service dhcp för att återaktivera DHCPv4-serverprocessen, som visas i exemplet. Att aktivera tjänsten har ingen effekt om parametrarna inte är konfigurerade.

Observera: Att rensa DHCP-bindningarna eller att stoppa och starta om DHCP-tjänsten kan resultera i tillfälligt tilldelade duplicerade IP-adresser på nätverket.

R1(config)# no service dhcp
R1(config)# service dhcp
R1(config)#