Router som DHCPv4-klient

Det finns scenarier där du kan ha tillgång till en DHCP-server via din internetleverantör (ISP). I dessa fall kan du konfigurera en Cisco IOS-router som en DHCPv4-klient. Denna genomgång visar hur du går tillväga.

Ibland måste Cisco-routrar i små kontor eller hemmakontor (small office/home office, SOHO) och filialkontor konfigureras som DHCPv4-klienter på ett liknande sätt som klientdatorer. Metoden som används beror på ISP. I dess enklaste konfiguration används Ethernet-interfacet för att ansluta till en modem.

  • Kabelmodem – Används för att ansluta till internet via kabel-TV-nätverk. Kabelmodem omvandlar digitala signaler från en kabel-TV-operatör till internetdata, vilket möjliggör bredbandsanslutningar med hög hastighet.
  • DSL-modem – Används fortfarande i många hushåll och företag för att ansluta till internet via telefonlinjer, speciellt där andra bredbandsalternativ som fiber inte är tillgängliga. DSL-modem omvandlar signaler från telefonlinjer till internetdata, vilket möjliggör snabbare anslutning än traditionellt dial-up.
  • Fibermodem – I nätverk där fiber-optiska kablar används för dataöverföring, kan speciella enheter som ibland benämns som ”modem” användas för att omvandla ljussignaler till elektroniska signaler som datorer och andra enheter kan hantera.
  • Mobilmodem – Dessa enheter, som ibland är inbyggda i smartphones eller erbjuds som portabla ”mobila hotspots”, använder mobila nätverk (som 4G LTE eller 5G) för att tillhandahålla internettillgång. Dessa är särskilt användbara för användare på resande fot eller där det inte finns någon traditionell infrastruktur för bredbandsanslutning.
  • Gateways – I många moderna hem och företagsnätverk, kombinerar enheter kända som gateways ofta funktionaliteten hos en router och ett modem i en enda enheter. Dessa gateways hanterar både tillgång till bredbandsnätverket (via inbyggda modemfunktioner) och routing av nätverkstrafik i hemmet eller på företaget.

I exemplet ovan, anta att en ISP har konfigurerats för att tillhandahålla IPv4-adresser från nätverksintervallet 209.165.201.0/27 till utvalda kunder. För att konfigurera ett Ethernet-interface som en DHCP-klient, använd kommandot ip address dhcp i interfacets konfigurationsläget, som visas i exemplet:
Så här kan kommandot ip helper-adress användas:

SOHO(config)# interface g0/0/1
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shutdown 
SOHO#
Jun 09 10:01:25.773: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0/1 assigned DHCP address 209.165.201.12, mask 255.255.255.224, hostname SOHO

Denna konfiguration innebär att routern automatiskt kommer att be om och tilldelas en IP-adress från din ISP genom DHCP, vilket underlättar nätverkskonfigurationen och minskar behovet av manuell konfiguration.

Kommandot show ip interface g0/0/1 bekräftar att interfacet är aktivt och att adressen har tilldelats av en DHCPv4-server.

SOHO# show ip interface g0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 209.165.201.12/27
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by DHCP
 (output omitted)

Hemmarouter som DHCPv4-klient

Hemmarouter är vanligtvis redan inställda för att automatiskt ta emot IPv4-adresseringsinformation från internetleverantören (ISP). Detta gör det enkelt för kunder att ställa in routern och ansluta till internet.

Till exempel visar figuren en del av standardsida för WAN-inställningar på en trådlös router i Packet Tracer. Observera att typen av internetanslutning är inställd på ”Automatic Configuration – DHCP”. Detta alternativ används när routern är ansluten till ett DSL- eller kabelmodem och fungerar som en DHCPv4-klient som begär en IPv4-adress från ISP.

Olika tillverkare av hemmarouter kommer att ha liknande inställningsalternativ.