2. Rotportar

Efter att rotbryggan har bestämts används STA-algoritmen för att välja rotporten.

Varje icke-rot-switch kommer att välja en rotport. Rotporten är den port som är närmast rotbryggan sett till den totala kostnaden (bästa vägen) till rotbryggan. Denna totala kostnad kallas den interna kostnaden för bästa vägen till rotbryggan (the internal root path cost).

Den interna kostnaden för bästa vägen till rotbryggan är lika med summan av alla port-kostnader längs vägen till rotbryggan, som visas i figuren.

Vägar med lägst kostnad blir utvalda, och alla andra redundanta vägar blockeras. I exemplet är 19 den interna kostnaden för bästa vägen från S2 till rotbryggan S1 över ”Path 1” (baserat på IEEE-specifikation för individuell port-kostnad), medan den interna kostnaden över ”Path 2” eller väg 2 är 38. Eftersom väg 1 har lägre total kostnad till rotbryggan, blir den föredragna vägen och F0/1 blir rotporten på S2.

Observera att port F0/1 på switchen S3 också har valts som rotport eftersom den är direkt ansluten till rotbryggan S1.