Server konfiguration

Cisco routrar som kör operativsystemet IOS är kraftfulla nätverkshanterare. I mindre nätverk behöver du inte separata nätverkshanterare för att ha en DHCPv6-server, klient eller vidarebefordringsagent (relay agent). En Cisco IOS-router kan konfigureras för att tillhandahålla tjänster som DHCPv6-server.

Specifikt kan den konfigureras för att vara något av följande:

 • DHCPv6 Server – Routern tillhandahåller stateless eller stateful DHCPv6-tjänst.
 • DHCPv6 Client – Routergränssnittet förvärvar en IPv6 IP-konfiguration från en DHCPv6-server.
 • DHCPv6 Relay Agent – Routern tillhandahåller vidarebefordringstjänster för DHCPv6 när klienten och servern är belägna på olika nätverk.

Konfigurera en stateless DHCPv6-server

Konfigurationen för en stateless DHCPv6-server innebär att routern måste sända ut RA-meddelanden med IPv6-nätverksadresseringsinformation. Klienten behöver därefter kontakta en DHCPv6-server för att erhålla ytterligare information.

Referera till topologin som ett exempel som visar hur man konfigurerar en stateless DHCPv6-server.

I detta exempel kommer R1 att tillhandahålla SLAAC-tjänster för klientens IPv6-konfiguration samt DHCPv6-tjänster.

Det finns fem steg för att konfigurera och verifiera en routerskonfiguration som stateless DHCPv6-server:

 1. Aktivera IPv6-routing.
 2. Definiera ett namn på DHCPv6-poolen.
 3. Konfigurera DHCPv6-poolen.
 4. Bind DHCPv6-poolen till ett gränssnitt.
 5. Verifiera att värdarna har mottagit IPv6-adresseringsinformation.

Klicka på varje knapp för att visa exempel på konfigurationerna.

Steg 1. Aktivera IPv6-routing.

Kommandot ipv6 unicast-routing är nödvändigt för att aktivera IPv6-routing. Även om det inte är nödvändigt för att routern ska fungera som en stateless DHCPv6-server, krävs det för att routern ska kunna sända ICMPv6 RA-meddelanden.

R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)#

Steg 2. Definiera ett namn på DHCPv6-poolen.

Skapa DHCPv6-poolen med kommandot ipv6 dhcp pool POOL-NAME i global konfigurationsläge. Detta tar dig till DHCPv6-poolens subkonfigurationsläge som identifieras av prompten Router(config-dhcpv6)#.

Notera: Poolnamnet behöver inte vara med versaler. Dock underlättar det att använda versaler för att se namnet tydligare i konfigurationen.

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATELESS
R1(config-dhcpv6)#

Steg 3. Konfigurera DHCPv6-poolen.

R1 kommer att konfigureras för att tillhandahålla ytterligare DHCP-information inklusive DNS-serveradress och domännamn.

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)#

Steg 4. Koppla DHCPv6-poolen till ett gränssnitt.

DHCPv6-poolen måste kopplas till interfacet med kommandot ipv6 dhcp server POOL-NAME i interfacets konfigurationsläge, som visas i utdatan.

Routern svarar på stateless DHCPv6-förfrågningar på detta interface med informationen som finns i poolen. O-flaggan behöver manuellt ändras från 0 till 1 med kommandot ipv6 nd other-config-flag. RA-meddelanden som skickas på detta interface indikerar att ytterligare information finns tillgänglig från en stateless DHCPv6-server. A-flaggan är som standard inställd på 1, vilket informerar klienterna att använda SLAAC för att skapa sin egen GUA.

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#

Steg 5. Verifiera att värdar har mottagit IPv6-adresseringsinformation.

För att verifiera stateless DHCP på en Windows-klient, använd kommandot ipconfig /all. Exempel nedan visar inställningarna på PC1.

Observera att PC1 har skapat sin IPv6 GUA med prefixet 2001:db8:acad:1::/64.

Notera även att default gateway är IPv6 link-local-adress till R1. Detta bekräftar att PC1 har härlett sin IPv6-konfiguration från R1 RA.

C:\PC1> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet0:
Connection-specific DNS Suffix . : example.com
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-7A-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:1de9:c69:73ee:ca8c (Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fb:1d54:839f:f595%21(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 169.254.102.23 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318768538
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-F3-76-75-54-E1-AD-DE-DA-9A
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1::254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\PC1>

Konfigurera en stateless DHCPv6-klient

En router kan också vara en DHCPv6-klient och erhålla en IPv6-konfiguration från en DHCPv6-server, till exempel en router som fungerar som en stateless DHCPv6-server. I figuren är R1 en stateless DHCPv6-server.

Det finns fem steg för att konfigurera och verifiera en router som en stateless DHCPv6-klient.

 1. Aktivera IPv6-routing.
 2. Konfigurera klientroutern för att skapa en LLA (Link-Local Address).
 3. Konfigurera klientroutern för att använda SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).
 4. Verifiera att klientroutern har tilldelats en GUA (Global Unicast Address).
 5. Verifiera att klientroutern har mottagit annan nödvändig DHCPv6-information.

Klicka på varje knapp för att visa exempel på konfigurationerna.

Steg 1. Aktivera IPv6-routing.

DHCPv6-klientroutern måste ha ipv6 unicast-routing aktiverat.

R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)#

Steg 2. Konfigurera klientroutern för att skapa en LLA (Link-Local Address).

Klientroutern behöver en länk-lokal adress. En IPv6 länk-lokal adress skapas på ett routergränssnitt när en global unicast-adress konfigureras. Den kan också skapas utan en GUA med hjälp av kommandot ipv6 enable i interfacets konfigurationsläge. Cisco IOS använder EUI-64 för att skapa ett randomiserat Interface ID.

I utdatan konfigureras ipv6 enable kommandot på Gigabit Ethernet 0/0/1 interfacet på R3 klientroutern.

R3(config)# interface g0/0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)#

Steg 3. Konfigurera klientroutern för att använda SLAAC.

Klientroutern måste konfigureras för att använda SLAAC för att skapa en IPv6-konfiguration. Kommandot ipv6 address autoconfig aktiverar automatisk konfiguration av IPv6-adressering med SLAAC.

R3(config-if)# ipv6 address autoconfig
R3(config-if)# end
R3#

Steg 4. Verifiera att klientroutern har tilldelats en GUA.

Använd kommandot show ipv6 interface brief för att verifiera värdkonfigurationen som visas. Utmatningen bekräftar att interfacet G0/0/1 på R3 har tilldelats en giltig GUA.

Obs: det kan ta några sekunder för gränssnittet att slutföra processen.

R3# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
   unassigned
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
   FE80::2FC:BAFF:FE94:29B1
   2001:DB8:ACAD:1:2FC:BAFF:FE94:29B1
Serial0/1/0 [up/up]
   unassigned
Serial0/1/1 [up/up]
   unassigned
R3#

Steg 5. Verifiera att klientroutern har mottagit annan DHCPv6-information.

Kommandot show ipv6 dhcp interface g0/0/1 bekräftar att DNS och domännamnen också har lärt sig av R3.

R3# show ipv6 dhcp interface g0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is in client mode
  Prefix State is IDLE (0)
  Information refresh timer expires in 23:56:06
  Address State is IDLE
  List of known servers:
   Reachable via address: FE80::1
   DUID: 000300017079B3923640
   Preference: 0
   Configuration parameters:
    DNS server: 2001:DB8:ACAD:1::254
    Domain name: example.com
    Information refresh time: 0
Prefix Rapid-Commit: disabled
Address Rapid-Commit: disabled
R3#

Konfigurera en stateful DHCPv6-server

Konfigurationen av en stateful DHCPv6-server innebär att en IPv6-aktiverad router instruerar klienterna att kontakta en DHCPv6-server för att få alla nödvändiga IPv6-nätverksadressuppgifter.

I exemplet tillhandahåller R1 stateful DHCPv6-tjänster för alla klienter på det lokala nätverket. Konfigurationen av en stateful DHCPv6-server liknar den för en stateless server, men en viktig skillnad är att stateful-konfigurationen även omfattar tilldelning av IPv6-adresser, på samma sätt som en DHCPv4-server.

Det finns fem steg för att konfigurera och verifiera en router som en stateful DHCPv6-server:

 1. Aktivera IPv6-routing.
 2. Definiera ett namn på DHCPv6-poolen.
 3. Konfigurera DHCPv6-poolen.
 4. Koppla DHCPv6-poolen till ett interface.
 5. Verifiera att värdarna har mottagit IPv6-adresseringsinformation.

Klicka på varje knapp för att visa exempel på konfigurationerna.

Steg 1. Aktivera IPv6-routing.

Kommandot ipv6 unicast-routing krävs för att aktivera IPv6-routing.

R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)#

Steg 2. Definiera ett namn på DHCPv6-poolen.

Skapa DHCPv6-poolen med hjälp av kommandot ipv6 dhcp pool POOL-NAME i global konfiguration.

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL
R1(config-dhcpv6)#

Steg 3. Konfigurera DHCPv6-poolen.

R1 kommer att konfigureras för att tillhandahålla IPv6-adressering, DNS-serveradress och domännamn, som visas i utdatan. Med stateful DHCPv6 måste alla adresser och andra konfigurationsparametrar tilldelas av DHCPv6-servern. Kommandot address prefix används för att ange adresspoolen som ska allokeras av servern. Andra uppgifter som tillhandahålls av den stateful DHCPv6-servern inkluderar vanligtvis DNS-serveradress och domännamnet, som visas i utdatan.

R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:1::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)#

Steg 4. Koppla DHCPv6-poolen till ett interface.

Exemplet visar fullständig konfiguration av GigabitEthernet 0/0/1 interfacet på R1. DHCPv6-poolen måste kopplas till interfacet med kommandot ipv6 dhcp server POOL-NAME.

 • M-flaggan ändras manuellt från 0 till 1 med hjälp av kommandot ipv6 nd managed-config-flag.
 • A-flaggan ändras manuellt från 1 till 0 med hjälp av kommandot ipv6 nd prefix default no-autoconfig. A-flaggan kan lämnas på 1, men vissa klientoperativsystem som Windows kommer att skapa en GUA med hjälp av SLAAC och även få en GUA från den stateful DHCPv6-servern. Att ställa in A-flaggan på 0 meddelar klienten att inte använda SLAAC för att skapa en GUA.
 • Kommandot ipv6 dhcp server binder DHCPv6-poolen till interfacet. R1 kommer nu att svara med informationen i poolen när den tar emot tillståndsbaserade DHCPv6-förfrågningar på detta interface.

Notera: Du kan använda kommandot no ipv6 nd managed-config-flag för att återställa M-flaggan till dess standardvärde 0. Kommandot no ipv6 nd prefix default no-autoconfig återställer A-flaggan till dess standardvärde 1.

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#

Steg 5. Verifiera att värdarna har mottagit IPv6-adresseringsinformation.

För att verifiera på en Windows-klient, använd kommandot ipconfig /all för att verifiera den stateless DHCP-konfigurationsmetoden.

Den framhävda utmatningen visar att PC1 har fått sin IPv6 GUA från en stateful DHCPv6-server.

C:\PC1> ipconfig /all
 Windows IP Configuration
 Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : IntelI 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-7A-00
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:a43c:fd28:9d79:9e42 (Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, September 27, 2019, 10:45:30 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, September 29, 2019 10:05:04 AM
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::192f:6fbc:9db:b749%6(Preferred)
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.102.73 (Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318768538
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-F3-76-75-54-E1-AD-DE-DA-9A
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\PC1>

Konfigurera en stateful DHCPv6-klient

En router kan också vara en DHCPv6-klient. Klientroutern måste ha IPv6-routing aktiverat och en IPv6-link-local adress för att kunna skicka och ta emot IPv6-meddelanden.

Det finns fem steg för att konfigurera och verifiera en router som har konfigurerats som en stateful DHCPv6-klient.

 1. Aktivera IPv6-routing.
 2. Konfigurera klientroutern för att skapa en LLA (Link-Local Address).
 3. Konfigurera klientroutern för att använda DHCPv6.
 4. Verifiera att klientroutern har tilldelats en GUA (Global Unicast Address).
 5. Verifiera att klientroutern har mottagit annan nödvändig DHCPv6-information.

Steg 1. Aktivera IPv6-routing.

Klientroutern behöver ha IPv6 unicast-routing aktiverat.

R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)#

Steg 2. Konfigurera klientroutern för att skapa en link-local adress (LLA).

I exemplet konfigureras kommandot ipv6 enable på R3 Gigabit Ethernet 0/0/1-interface. Detta gör det möjligt för routern att skapa en IPv6 LLA utan att behöva en GUA.

R3(config)# interface g0/0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)#

Steg 3. Konfigurera klientroutern för att använda DHCPv6.

Kommandot ipv6 address dhcp konfigurerar R3 att begära sin IPv6-adresseringsinformation från en DHCPv6-server.

R3(config-if)# ipv6 address dhcp
R3(config-if)# end
R3#

Steg 4. Verifiera att klientroutern har tilldelats en GUA.

Använd kommandot show ipv6 interface brief för att verifiera klientens konfiguration som visas i exemplet.

R3# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
  unassigned
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
  FE80::2FC:BAFF:FE94:29B1
  2001:DB8:ACAD:1:B4CB:25FA:3C9:747C
Serial0/1/0 [up/up]
  unassigned
Serial0/1/1 [up/up]
  unassigned
R3#

Steg 5. Verifiera att klientroutern har mottagit annan nödvändig DHCPv6-information.

Kommandot show ipv6 dhcp interface g0/0/1 bekräftar att DNS- och domännamnsinformationen har lärt sig av R3.

R3# show ipv6 dhcp interface g0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is in client mode
  Prefix State is IDLE
  Address State is OPEN
  Renew for address will be sent in 11:56:33
  List of known servers:
   Reachable via address: FE80::1
   DUID: 000300017079B3923640
   Preference: 0
   Configuration parameters:
    IA NA: IA ID 0x00060001, T1 43200, T2 69120
     Address: 2001:DB8:ACAD:1:B4CB:25FA:3C9:747C/128
         preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
         expires at Sep 29 2019 11:52 AM (172593 seconds)
    DNS server: 2001:4860:4860::8888
    Domain name: example.com
    Information refresh time: 0
  Prefix Rapid-Commit: disabled
  Address Rapid-Commit: disabled
R3#

Kommandon för verifiering av en konfigurerad DHCPv6-server

Använd kommandona show ipv6 dhcp pool och show ipv6 dhcp binding för att verifiera DHCPv6-funktioner på en router.

Klicka på varje knapp för att visa exempel på konfigurationerna.

show ipv6 dhcp pool

Kommandot show ipv6 dhcp pool verifierar namnet på DHCPv6-poolen och dess parametrar. Kommandot identifierar också antalet aktiva klienter. I det här exemplet har IPV6-STATEFUL-poolen för närvarande 2 klienter, vilket återspeglar att PC1 och R3 tar emot sina IPv6 globala unicast-adresser från denna server.

När en router tillhandahåller stateful DHCPv6-tjänster, upprätthåller den också en databas över tilldelade IPv6-adresser.

R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6-STATEFUL
   Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:1::/64 valid 172800 preferred 86400 (2 in use, 0 conflicts)
   DNS server: 2001:4860:4860::8888
   Domain name: example.com
   Active clients: 2
R1#

show ipv6 dhcp binding

Använd kommandot show ipv6 dhcp binding för att visa klientens IPv6 link-local adress och den globala unicast-adress som tilldelats av servern. Exemplet visar den aktuella stateful bindningen på R1. Den första klienten i utmatningen är PC1 och den andra klienten är R3.

Denna information underhålls av en stateful DHCPv6-server. En stateless DHCPv6-server skulle inte underhålla denna information.

R1# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::192F:6FBC:9DB:B749
  DUID: 0001000125148183005056B327D6
  Username : unassigned
  VRF : default
  IA NA: IA ID 0x03000C29, T1 43200, T2 69120
   Address: 2001:DB8:ACAD:1:A43C:FD28:9D79:9E42
       preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
       expires at Sep 27 2019 09:10 AM (171192 seconds)
Client: FE80::2FC:BAFF:FE94:29B1
  DUID: 0003000100FCBA9429B0
  Username : unassigned
  VRF : default
  IA NA: IA ID 0x00060001, T1 43200, T2 69120
   Address: 2001:DB8:ACAD:1:B4CB:25FA:3C9:747C
       preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
       expires at Sep 27 2019 09:29 AM (172339 seconds)
R1#

Konfigurera en DHCPv6 Relay Agent

Om DHCPv6-servern är placerad på ett annat nätverk än klienten kan en IPv6-router konfigureras som en DHCPv6 relay-agent. Konfigurationen av en DHCPv6 relay-agent liknar konfigurationen av en IPv4-router som en DHCPv4 relay.

I figuren är R3 konfigurerad som en stateful DHCPv6-server. PC1 befinner sig på nätverket 2001:db8:acad:2::/64 och kräver tjänster från en stateful DHCPv6-server för att erhålla sin IPv6-konfiguration. R1 behöver konfigureras som DHCPv6 Relay Agent.

Kommandosyntaxen för att konfigurera en router som en DHCPv6 relay-agent är följande:

Router(config-if)# ipv6 dhcp relay destination ipv6-address [interface-type interface-number]

Detta kommando konfigureras på interfacet som är anslutet till DHCPv6-klienterna och anger både adressen till DHCPv6-servern samt det utgångs-interface (egress på engelska) som används för att nå servern. Angivande av utgångs-interfacet är nödvändigt enbart när nästa hops adress är en link-local adress (LLA).

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0
R1(config-if)# exit
R1(config)#

Verifiera DHCPv6 Relay Agent

Verifiera funktionen hos DHCPv6-relayagenten genom att använda kommandona show ipv6 dhcp interface och show ipv6 dhcp binding. För att kontrollera att Windows-klienter har erhållit korrekt IPv6-adressinformation, använd kommandot ipconfig /all.

Klicka på varje knapp för att visa exempel på konfigurationerna.

show ipv6 dhcp interface

DHCPv6-relayagenten kan verifieras med kommandot show ipv6 dhcp interface. Detta kommer att verifiera att interface G0/0/1 är i relay-läge.

R1# show ipv6 dhcp interface
GigabitEthernet0/0/1 is in relay mode
 Relay destinations:
  2001:DB8:ACAD:1::2
  2001:DB8:ACAD:1::2 via GigabitEthernet0/0/0
R1#

show ipv6 dhcp binding

På R3, använd kommandot show ipv6 dhcp binding för att verifiera om några värdar har tilldelats en IPv6-konfiguration.

Observera att en klientens link-local adress har tilldelats en IPv6 GUA. Vi kan anta att detta är PC1.

R3# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::5C43:EE7C:2959:DA68
  DUID: 0001000124F5CEA2005056B3636D
  Username : unassigned
  VRF : default
  IA NA: IA ID 0x03000C29, T1 43200, T2 69120
   Address: 2001:DB8:ACAD:2:9C3C:64DE:AADA:7857
       preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
       expires at Sep 29 2019 08:26 PM (172710 seconds)
R3#

ipconfig /all

Använd slutligen ipconfig /all på PC1 för att bekräfta att den har tilldelats en IPv6-konfiguration. Som du kan se har PC1 verkligen mottagit sin IPv6-konfiguration från DHCPv6-servern.

C:\PC1> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix . : example.com
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-7A-00
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:2:9c3c:64de:aada:7857 (Preferred)
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6(Preferred)
  Lease Obtained . . . . . . . . . : Saturday, September 27, 2019, 11:45:30 AM
  Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, September 29, 2019 11:05:04 AM
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 169.254.102.73 (Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318768538
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-F3-76-75-54-E1-AD-DE-DA-9A
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\PC1>