DTP

Vissa Cisco-switchar är utrustade med ett egenutvecklat protokoll som automatiskt förhandlar trunkning med en angränsande switch. Detta protokoll kallas Dynamic Trunking Protocol (DTP) och kan effektivisera konfigurationsprocessen för nätverksadministratören. Ethernet trunk-interface stöder olika trunknings lägen, inklusive trunkning, non-trunkning och trunk-förhandling med den andra switchens interface. DTP, som hanterar trunk-förhandling, fungerar endast på en punkt-till-punkt-basis mellan nätverksenheter.

DTP är en egenutvecklat Cisco-protokoll som aktiveras automatiskt på Catalyst 2960- och Catalyst 3650-switchar. Standardkonfigurationen för DTP på Cisco Catalyst 2960- och 3650-switchar är ”dynamic auto”. Detta protokoll hanterar trunk-förhandling endast om switchens port är konfigurerad i ett trunk-läge som stöder DTP. Observera att switchar från andra leverantörer inte stöder DTP.

Varning: Vissa nätverksenheter kan vidarebefordra DTP-ramar felaktigt, vilket kan leda till felaktiga konfigurationer. För att undvika detta bör DTP stängas av på Cisco-switchens portar som är anslutna till enheter som inte stöder DTP.

För att aktivera trunkning från en Cisco-switch till en enhet som inte stöder DTP, använd kommandona switchport mode trunk och switchport nonegotiate i interface-konfigurationsläget. Detta gör att ett interface blir en trunk, men det kommer inte att generera DTP-ramar.

 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config-if)# switchport nonegotiate

För att återaktivera det dynamiska trunkning-protokollet, använd kommandot switchport mode dynamic auto i interface-konfigurations läget.

 • S1(config-if)# switchport mode dynamic auto

Om portarna som ansluter två switchar är inställda att ignorera alla DTP-annonser med kommandona switchport mode trunk och switchport nonegotiate, kommer portarna att förbli i trunkportläge. Om de anslutande portarna är inställda på dynamisk auto kommer de inte att förhandla om en trunk utan förblir i tillståndet för åtkomstläge (mode access), vilket skapar en inaktiv trunklänk.

När du konfigurerar en port att vara i trunkläge, använd alltid kommandot switchport mode trunk för att undvika oklarheter.

Förhandlade interface-lägen

Kommandot switchport mode har flera alternativ för att förhandla om interface-läge. Den fullständiga syntaxen för switchport kommandot är:

Switch(config-if)# switchport mode { access | dynamisk { auto | desirable} | trunk }

De olika alternativen förklaras nedan:

 • access: Sätter porten i permanent icke-trunkning-läge och förhandlar inte om att konvertera länken till en trunk-länk. Porten förblir ett icke trunk-port, oavsett om det angränsande port är ett trunk-port.
 • dynamic auto: Tillåter interfacet att konvertera länken till en trunk-länk om det angränsande interfacet är satt till trunk eller desirable läge. Standardläget för switchport för alla Ethernet-interface är dynamic auto.
 • dynamic desirable: Aktiverar porten och försöker konvertera länken till en trunk-länk. Porten blir en trunkport om det angränsande porten är satt till trunk, desirable eller dynamic auto läge.
 • trunk: Sätter porten i permanent trunknings läge och förhandlar inte om att konvertera den angränsande porten till en trunk-länk. Porten blir ett trunk-port  även om den angränsande porten inte är en trunk-port.

En mer visuell förklaring av DTP-förhandling här nedan:

Obs: DTP packet skickas ut varje 60 sekunder och annonserar viljan att bli trunk-port.

För att stoppa DTP-förhandling, använd kommandot switchport nonegotiate i interface-konfigurations läget. Detta förhindrar att switchen deltar i DTP-förhandling på det aktuella interfacet. Observera att detta kommando endast kan användas när interfacets switchport-läge är inställt på åtkomst eller trunk. Du måste manuellt konfigurera det angränsande interfacet som ett trunk-interface för att upprätta en trunk-länk.

Verifiera DTP läge

 • För att verifiera det aktuella DTP-läget, kan du använda kommandot ’show dtp interface
 • Standard DTP-läge varierar beroende på Cisco IOS-programvaruversionen och den specifika plattformen.
 • Observera att en rekommenderad praxis är att konfigurera porten som trunk och inaktivera förhandling när en trunk-länk behövs.
 • För länkar där trunkning inte är önskvärd bör DTP stängas av.