Labb: DTP

När antalet switchar i ett nätverk ökar kan administrationen som krävs för att hantera VLAN och trunkar vara utmanande. För att förenkla en del av VLAN- och trunkingkonfigurationerna hanteras trunkförhandling mellan nätverksenheter av Dynamic Trunking Protocol (DTP), vilket automatiskt aktiveras på Catalyst 2960- och Catalyst 3650-switchar.

I den här laborationen kommer du att konfigurera trunklänkar mellan switcharna, tilldela portar till VLAN och verifiera end-to-end-anslutningen mellan nätverksenheter i samma VLAN. Du kommer också att konfigurera VLAN 999 som det nativa VLAN.

Nätverkstopologi

Adresseringstabell

Device Interface IP Address Subnet Mask
PC1 NIC 192.168.10.1 255.255.255.0
PC2 NIC 192.168.20.1 255.255.255.0
PC3 NIC 192.168.30.1 255.255.255.0
PC4 NIC 192.168.30.2 255.255.255.0
PC5 NIC 192.168.20.2 255.255.255.0
PC6 NIC 192.168.10.2 255.255.255.0
S1 VLAN 99 192.168.99.1 255.255.255.0
S2 VLAN 99 192.168.99.2 255.255.255.0
S3 VLAN 99 192.168.99.3 255.255.255.0

Nya VLAN att skapas:

 • 10 med namn Red, IP-adress 192.168.10.0 /24, portar S2 F0/1 – 8 och S3 F0/1- 8
 • 20 med namn Blue, IP-adress 192.168.20.0 /24, portar S2 F0/9 – 16 och S3 F0/9-16
 • 30 med namn Yellow, IP-adress 192.168.30.0 /24, portar S2 F0/17 – 24 och S3 F0/17- 24
 • 99 med namn Management
 • 999 med namn Native

Konfigurationer

 1. IP-adressera alla PC enligt tabellen ovan.
 2. Konfigurationer på switcharna finns i tabellen nedan:
 • Switch>
 • Switch>enable
 • Switch#configure terminal
 • Switch(config)#hostname S1
 • Skapa VLAN
 • S1(config)#vlan 10
 • S1(config-vlan)#name Red
 • S1(config-vlan)#vlan 20
 • S1(config-vlan)#name Blue
 • S1(config-vlan)#vlan 30
 • S1(config-vlan)#name Yellow
 • S1(config-vlan)#vlan 99
 • S1(config-vlan)#name Management
 • S1(config-vlan)#vlan 999
 • S1(config-vlan)#name Native
 • S1(config-vlan)#exit
 • Konfigurera DTP dynamic desireble och trunking nativ VLAN 999
 • S1(config)#interface g0/1
 • S1(config-if)#switchport mode dynamic desirable
 • S1(config-if)#switchport trunk native vlan 999
 • S1(config-if)#exit
 • Konfigurera trunking utan förhandlingar och nativ VLAN 99
 • S1(config)#interface g0/2
 • S1(config-if)#switchport mode trunk
 • S1(config-if)#switchport trunk native vlan 999
 • S1(config-if)#switchport nonegotiate
 • S1(config-if)#end
 • S1#!
 • Switch>
 • Switch>enable
 • Switch#configure terminal
 • Switch(config)#hostname S2
 • Skapa VLAN
 • S2(config)#vlan 10
 • S2(config-vlan)#name Red
 • S2(config-vlan)#vlan 20
 • S2(config-vlan)#name Blue
 • S2(config-vlan)#vlan 30
 • S2(config-vlan)#name Yellow
 • S2(config-vlan)#vlan 99
 • S2(config-vlan)#name Management
 • S2(config-vlan)#vlan 999
 • S2(config-vlan)#name Native
 • S2(config-vlan)#exit
 • Tilldela VLAN till portar
 • S2(config)#interface range f0/1 - 8
 • S2(config-if-range)#switchport mode access
 • S2(config-if-range)#switchport access vlan 10
 • S2(config-if-range)#interface range f0/9 - 16
 • S2(config-if-range)#switchport mode access
 • S2(config-if-range)#switchport access vlan 20
 • S2(config-if-range)#interface range f0/17 - 24
 • S2(config-if-range)#switchport mode access
 • S2(config-if-range)#switchport access vlan 30
 • Konfigurera DTP dynamic auto och trunking med nativ VLAN 99
 • S2(config-if-range)#interface GigabitEthernet0/1
 • S2(config-if)#switchport mode dynamic auto
 • S2(config-if)#switchport trunk native vlan 999
 • S2(config-if)#end
 • S2#!
 • Switch>
 • Switch>enable
 • Switch#configure terminal
 • Switch(config)#hostname S3
 • Skapa VLAN
 • S3(config)#vlan 10
 • S3(config-vlan)#name Red
 • S3(config-vlan)#vlan 20
 • S3(config-vlan)#name Blue
 • S3(config-vlan)#vlan 30
 • S3(config-vlan)#name Yellow
 • S3(config-vlan)#vlan 99
 • S3(config-vlan)#name Management
 • S3(config-vlan)#vlan 999
 • S3(config-vlan)#name Native
 • S3(config-vlan)#exit
 • Tilldela VLAN till portar
 • S3(config)#interface range f0/1 - 8
 • S3(config-if-range)#switchport mode access
 • S3(config-if-range)#switchport access vlan 10
 • S3(config-if-range)#interface range f0/9 - 16
 • S3(config-if-range)#switchport mode access
 • S3(config-if-range)#switchport access vlan 20
 • S3(config-if-range)#interface range f0/17 - 24
 • S3(config-if-range)#switchport mode access
 • S3(config-if-range)#switchport access vlan 30
 • Konfigurera DTP och trunking utan förhandling
 • S3(config-if-range)#interface GigabitEthernet0/2
 • S3(config-if)#switchport trunk native vlan 999
 • S3(config-if)#switchport mode trunk
 • S3(config-if)#switchport nonegotiate
 • S3(config-if)#end
 • S3#!