Verifiering

Förutom att använda ping mellan enheter, kan följande ’show’ -kommandon användas för att verifiera och felsöka router-on-a-stick-konfigurationen. Exempel på dessa kommandon inkluderar:

  • show ip route
  • show ip interface brief
  • show interfaces
  • show interfaces trunk

show ip route

För att verifiera att underinterfacen visas i routing-tabellen för R1, används kommandot ’show ip route’. Observera att det bör finnas tre anslutna rutter (C) och deras respektive utgångsinterface (exit interface) för varje VLAN. Genom att granska routing-tabellen verifierar de korrekta konfigurationerna.

show ip interface brief

Ett annat användbart routerkommando är ’show ip interface brief’, som ger en översikt över routerns interface och deras aktuella tillstånd. Genom att granska informationen från detta kommando kan man bekräfta att alla underinterface har korrekt konfigurerad IPv4-adress och att de är i fungerande skick.

show interfaces

Detta kommando visar konfigurationen för ett specifikt interface och kan användas för att kontrollera om interfacet eller underinterfacet är inställt på rätt VLAN och IP-adress samt om det stödjer 802.1Q protokollet.

show interface trunk

Felkonfigurationen kan också vara på switchens trunking port. Därför är det också användbart att verifiera de aktiva trunklänkarna på en Lager 2-switch genom att använda kommandot show interfaces trunk. Exemplet nedan visar att alla nödvändiga VLAN inkluderats.

Sammanfattning

Show-kommandon är avgörande verktyg för felsökning och övervakning av nätverksenheter och konfigurationer. Dessa kommandon ger dig värdefull information om olika aspekter av nätverket, inklusive interfacets tillstånd, routing-tabeller, ARP-tabeller, VLAN-konfigurationer, och mycket mer. Gällande konfigurationer för router-on-a-stick har jag förklarat fyra specifika show-kommandon som är avgörande för att verifiera och konfigurationerna.