Routers bootprocess

pic41-ccna2-router-boot-up

 1. POST: mjukvara i ROM minnet som utför flera självtester.
 2. Bootstrap programmet kopieras från ROM till RAM-minnet.
 3. Processor utför instruktioner i programmet för att lokalisera Cisco IOS. Cisco IOS lagras i Flash-minnet
 4. eller på en TFTP server.
  Om en fullständig IOS image har lokaliserats kopieras denna till RAM-minnet.
  Om en fullständig IOS inte hittas så laddas det från ROM-minnet en kopia av den näst aktuella versionen av IOS-image över till RAM minnet.
 5. Startup-filen lokaliseras och kopieras från NVRAM till RAM,
 6. men om den inte hittas/finns söker router efter en TFTP server (broadcast).
 7. Startup-filen exekveras men om den inte hittas startar routern Setup Mode och börjar inledande konfiguration.

Steg 1

I steg 1 körs POST, ett litet program som exekveras så fort router startar. Programmet testar routerns komponenter och därefter lämnas över till bootstrap, så att ett annat program.

Steg 2

I steg 2 kopieras Bootstrap programmet från ROM minne till RAM-minne därifrån processorn exekverar instruktioner i programmet. Den främsta uppgiften Bootstrap har är det att hitta operativsystem IOS och ladda det till RAM-minnet. Det är nu man får se aktivitet på konsolen.

Steg 3 och 4

I steg 3 söker Bootstrap IOS. Normalt lagras operativsystemet IOS i Flash-minnet. Men den kan även lagras på andra platser såsom TFTP (Trivial File Transfer Protocol) server. Om ett fullständigt IOS-image inte hittas så laddas det från ROM-minnet den näst aktuellt version av IOS-image till RAM-minnet. Denna version används för diagnoser och det kan också användas för att ladda ned en mer komplett IOS-image till RAM minnet. En TFTP server används oftast som en backup server för IOS men även som filserver för IOS-image.

Några äldre Cisco routrar kör operativsystemet direkt från Flash-minnet, men aktuella routrar kopierar IOS till RAM minne och därifrån körs IOS.

I steg 4 hittas IOS och kopieras till RAM minne. När IOS kopieras till RAM-minnet kan det visa tecken # som indikation att IOS-image komprimeras av.

Steg 5

I steg 5 är IOS redo att startas men det behövs en konfigurationsfil som innehåller instruktioner. Bootstrap programmet söker efter startup-config filen, som finns i NVRAM-minnet. Filen innehåller den senaste konfigurationen som inkluderar interface adresser, routing information, lösenord och andra konfigurationer som avgör routers start.

Om filen startup-config hittas kopieras den till RAM-minne som running-config fil.

Men om filen startup-config inte hittas i NVRAM minne försöker routern söka efter filen på en TFTP server, men även kan routern kontakta en annan routern via broadcast. Det förutsätter att en kommunikationslänk mellan routrarna har konfigurerats.

Det är nu utdata visas på skärmen som följande exempel:

%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (timed out)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (timed out)

Steg 6 och 7

I steg 6 exekverar IOS alla instruktioner i startup-config filen. Om startup-config filen har hittats och om IOS-image finns i RAM-minnet så exekveras instruktioner en i taget. Därefter kontrolleras routerns interface, alla nödvändiga adresser ställs in, routing processer startas, lösenord konfigureras och även resterade egenskaper.

Men om startup-config filen inte hittas kommer man att begäras att starta setup läge (mode) med följande fråga:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Initiala konfigurationen innebär att ange svar till flera frågor som leder till en grundläggande konfiguration. Setup läge (mode) kommer inte att användas i kursen och därför skriver man på prompten no, men om man anger yes kan man ändå avbryta setup processen genom att trycka på Ctrl+C.

När man tackar nej Setup Mode skapar routerns IOS en ny konfigurations fil, en default running-config. Denna fil innehåller grundläggande konfigurationer för routers interface, hantering och andra standard information. Men filen default running-config innehåller inte adresser, routing information, lösenord och andra specifika konfigurations information.

När router är igång visas kommandotolken.

Verifiering routers bootup processen

pic21-ccna2-router-bootprocessKommandot show version visar information om IOS version, bootstrap version, interface teknisk beskrivning, RAM-minnets storlek.

I utdata nedan kan man läsa IOS versionen lagrad i RAM-minnet

Cisco Internework Operating System Software IOS ™ C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)

I utdata nedan kan man läsa Bootstrap program lagrad i ROM-minnet:

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

I utdata nedan kan man läsa IOS namn och att IOS är lagrad i flash minnet:

System image file is ”flash:c2600-i-mz.122-28.bin”

I utdata nedan kan man läsa att CPU är MP860 och RAM minne är 60416K + 5120K = 65536KB = 64 MB.

Cisco 2621 (MP860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory

I utdata nedan kan man läsa att routern har 2 FastEthernet interface och 2 low-speed seriella interface:

2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface (s)
2 Low-speed serial (sync/async) network interface (s)

I utdata nedan kan man läsa att NVRAM är 32KB:

32K bytes of non-volatile configuration memory.

I utdata nedan kan man läsa att flash-minne är 16384KB eller 16 MB (här lagras Cisco IOS, för litet för en uppgradering)

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

I utdata nedan kan man läsa konfigurationens värde i hexadecimal format. Om det visas ett värde till mellan parenteser betyder att värdet kommer att användas nästa gång startup-config laddas och exekveras.

Konfigurationsvärdet (configuration register) kan användas i olika konfigurationssituationer inklusive lösenords återställning (password recovery). Det ursprungliga värdet är 0x2102 och det indikerar att routern kommer att ladda ner en Cisco IOS image från flash-minnet och ladda ner konfigurations filen startup-config från NVRAM.