Auto-MDIX

Tidigare krävdes specifika typer av kablar (raka eller korsade) vid anslutning av enheter. När man skulle ansluta switchar till switchar eller switchar till routrar, var olika typer av Ethernet-kablar nödvändiga.

Men med den automatiska media detekteringsfunktionen (auto-MDIX, Medium-Depending Interface crossover ) på gränssnittet löses detta problem. När auto-MDIX är aktiverat kan interfacet automatiskt upptäcka vilken typ av kabelanslutning som krävs (rak eller korsad) och konfigurera anslutningen korrekt. På så sätt behövs inte längre specifika kabeltyper för olika typer av anslutningar.

Med auto-MDIX aktiverat kan båda typerna av kablar användas för att ansluta till olika enheter, och interfacen justerar sig automatiskt för att möjliggöra framgångsrik kommunikation. På nyare Cisco-switchar aktiveras auto-MDIX med kommandot ”mdix auto” i interfacets konfigurationsläge. När auto-MDIX används måste hastighet och duplexinställningar för gränssnittet ställas in på auto för att funktionen ska fungera korrekt.

  • S1(config)# interface fa0/2
  • S1(config-if)# mdix auto
  • S1(config-if)# end

Obs: Auto-MDIX-funktionen är standardaktiverad på Catalyst 2960- och Catalyst 3560-switchar, men den är inte tillgänglig på de äldre Catalyst 2950- och Catalyst 3550-switcharna.

För att undersöka om auto-MDIX är aktiverat för ett specifikt interface kan du använda kommandot ”show controllers ethernet-controller” med nyckelordet ”phy”. Genom att använda filtret ”include MDIX” kan du begränsa utmatningen till rader som refererar till auto-MDIX-funktionen. Resultatet visar om funktionen är aktiverad eller avaktiverad.

  • S1# show controllers ethernet-controller fa0/2 phy | include MDIX
    • Auto-MDIX          : On   [AdminState-1      Flags=0x00052248]