3. Utsedda portar

Efter att varje switch har valt en rotport kommer switcharna sedan att välja utsedda portar (Designated port).
Varje segment/länk mellan två switchar kommer att ha en utsedd port. Den utsedda (designated) porten på segmentet mellan två switchar har den kortast eller lägsta interna vägkostnad till rotbryggan. Med andra ord har den utsedda porten bästa vägen att ta emot trafik som leder till rotbryggan.

Observera att alla portar på rotbryggan är utsedda portar, som visas i figuren. Detta beror på att rotbryggan har lägst kostnad till sig själv.

Vad som inte är en rotport eller en utsedd (designated) port blir en alternativ eller blockerad port. Slutresultatet är en enda väg från varje switch till rotbryggan.

Utsedd (Designated) port när det finns en rotport

Om ena änden av ett segment är en rotport, då är den andra änden en utsedd port. För att illustrera detta, låt oss lägga till en switch till topologin så att figuren visar att switch S4 är ansluten till S3.

Observera följande:

  • Interfacet Fa0/1 på S4 är en rotport eftersom det har den bästa och enda vägen till rotbryggan.
  • Interfacet Fa0/3 på S3 på den andra änden av länken mellan S4 och S3 blir den utsedda porten.

Obs: Alla switchportar med slutenheter (datorer och liknande) anslutna är utsedda (designated) portar.

Utsedd (Designated) port när det inte finns en rotport

När trunk-länkarna 3 och 1 har sina rot- och utsedda-portar aktiverade, återstår endast länken mellan switcharna S2 och S3 där ingen av switcharna är rotbryggan. I detta scenario är porten på switchen med den lägsta kostnaden till rotbryggan den utsedda porten för segmentet eller länken. Till exempel, i figuren, har både S2 och S3 samma vägkostnad till rotbryggan. I detta fall använder STA-algoritmen switcharnas brygg-ID (BID) för att avgöra vilken port som blir den utsedda. Även om det inte visas i figuren, har S2 ett lägre BID. Därför väljs porten F0/2 på S2 som utsedd port.

Utsedda portar är i vidarebefordrande läge.