Att nollställa en switch

Ibland behöver man återställa en switch till sina ursprungliga fabriksinställningar. Eftersom switchar vanligtvis inte har en strömbrytare, startar de så fort de ansluts till ett eluttag. Om det finns ett lösenord konfigurerat på switchen, måste detta lösenord anges för att starta upp switchen normalt.

Men om man har glömt lösenordet, behöver man återställa switchen till sina fabriksinställningar. Detta innebär att all tidigare konfiguration, inklusive lösenord, tas bort och switchen återgår till de standardinställningar den hade när den först togs i bruk.

Förutom glömt lösenord kan det finns flera andra situationer där det kan vara nödvändigt eller önskvärt att återställa en switch till fabriksinställningarna till exempel:

 • Felaktig konfiguration: Ibland kan en felaktig konfiguration orsaka problem med switchens funktion. Återställning till fabriksinställningarna kan lösa dessa problem genom att ta bort den felaktiga konfigurationen och återgå till en fungerande standardkonfiguration.
 • Överlåtelse eller återanvändning: Om en switch ska överlåtas till en annan användare eller användas på en annan plats, kan det vara önskvärt att återställa den till fabriksinställningarna för att rensa all tidigare konfiguration och lämna den i ett tomt och redo skick för den nya användaren eller placeringen.
 • Felsökning: Vid svåra problem med switchen kan återställning till fabriksinställningarna vara en del av felsökningsprocessen för att eliminera eventuella konfigurationsrelaterade problem och återställa switchen till ett grundläggande fungerande tillstånd.
 • Säkerhetsåtgärd: I vissa fall kan det vara en säkerhetsåtgärd att återställa en switch till fabriksinställningarna för att eliminera eventuella spår av tidigare konfiguration eller användarinformation, särskilt om switchen ska säljas, kasseras eller överföras till en ny användare.

Återställningsprocess

 1. Anslut till konsolporten: Anslut en dator med en konsolkabel till switchens konsolport. Konfigurera ett terminalprogram, som exempelvis PuTTY eller HyperTerminal, för att ansluta till switchen.
 2. Stäng av switchen: Koppla ur switchens strömkabel.
 3. Starta switchen: Anslut strömkabeln tillbaka till switchen.
 4. Tryck och håll inne Mode-knappen: Samtidigt tryck och håll ned Mode-knappen (ofta belägen på frontpanelen) i ungefär 15 sekunder medan LED-systemlampan blinkar grönt.
 5. Frige Mode-knappen: Fortsätt att hålla Mode-knappen nedtryckt tills LED-systemlampan lyser gul i en kort stund och sedan återgår till grönt. Därefter släpper du Mode-knappen. Nu bör Boot loader-prompten visas i terminalprogrammet (Switch: ) och du kan fortsätta med att återställa switchen enligt behov.

Denna procedur ger åtkomst till kommandon som kan användas för att återställa switchen till normalt läge. Du kan formatera Flash-filsystemet, installera om operativsystemprogramvaran, återställa från ett förlorat eller glömt lösenord och utföra andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att återställa funktionen hos switchen.

Vid fallet av ett glömt lösenord kan du fortsätta nollställningsproceduren genom att exekvera följande kommandon:

 1. Switch:flash_init //switchen initieras
 2. Switch:load_helper //bootstrap koden startas
 3. Switch:dir flash: //visar innehållet i flash-minnet, notera raden där visas följande filer: config.text, config.old. Filen config.text ska det finnas, men kanske inte config.old.
 4. Switch:del flash:config.text  //kommandot raderar filen config.text. Du kan också radera config.old om du vill.
 5. Switch:boot
 6. Du uppmanas att starta initiala konfigurationer som du tackar Nej.
 7. Om du får en prompt utan lösenord, har du lyckas med återställningen.