4. Alternativa portar

Om en port inte är en rotport och inte heller en utsedd port, blir den istället en alternativ (eller backup, reserv) port. Alternativa portar eller reservportar är i blockerad-läge med syfte att förhindra loopar.

I figuren har STA algoritmen konfigurerat port F0/2 på S3 i den alternativa rollen. Denna port kommer inte att vidarebefordra Ethernet-ramar. Alla andra inter-switch-portar är i vidarebefordrande läge.

Detta är hur STP hindrar L2-loopar.