Labb: Grundkonfigurationer

Denna laboration utförs i Packet Tracers fysiska läge där vi kan se en rak (distributionsställ), ett bord och en hylla. På väggen hänger olika typer av kablar som kan användas i laborationen, medan olika utrustningar från hyllan placeras på bordet. Detta är anledning varför jag rekommenderar att genomföra laborationen enligt Cisco instruktionerna.

Laborationen finns i olika versioner och kanske därför stämmer inte alla konfigurationer överens med den som beskrivs i denna laboration. Nätverkstopologin som hänvisas i laborationen är som på bilden nedan.

Dock presenteras här istället en alternativ laboration där alla konfigurationer fungerar korrekt. Börja med att skapa en nätverkstopologi enligt bilden nedan, där inkluderar en L3 switch modell 3560. Port Fa 0/6 används på switchen.

Ge PCA en IP-adress och starta sedan en terminal från skrivbordet med standardinställningarna.

 1. För att gå till privilegierat exekveringsläge, kör kommandot ”enable” och visa sedan aktuell SDM-mallinställning.
  • Switch> enable
  • Switch# show sdm prefer

 1. Kommandot ”show sdm prefer” visar den aktuella mallen som inte stöder IPv6. För att ändra detta, använd följande konfiguration:
  • Switch# configure terminal
  • Switch(config)# hostname S1
  • S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 routing
  • S1(config)# end
  • S1# write memory
  • S1# reload
  • S1# show sdm prefer

 1. Nu skapar vi vlan 99 och tilldelar den IPv4- och IPv6-adresser:
  • S1(config)# vlan 99
  • S1(config-vlan)# exit
  • S1(config)# interface vlan 99
  • S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  • S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::2/64
  • S1(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
  • S1(config-if)# exit
  • S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.2
 2. Interfacet vlan 99 är inte aktivt förrän det tilldelas portar:
  • S1(config)# interface range fa0/1-24, Gig0/1-2
  • S1(config-if-range)# switchport access vlan 99
  • S1(config-if-range)#end
  • S1#
 3. Nu testar vi IP-kommunikationen mellan switchen och PC-A (bilden nedan visar dess adressering) genom att pinga från S1:

  • S1# ping 192.168.1.10
  • S1# ping 2001:db8:acad:1::10
 1. Från PC-As skrivbord, klicka på ”Telnet/SSH Client” och starta en Telnet-session med S1 genom att klicka på ”Connect”.

Sammanfattning

Denna laboration utförs i Packet Tracers fysiska läge, vilket efterliknar den verkliga nätverksmiljön med fysiska komponenter som en rak (distributionsställ), ett bord och en hylla. Kablar som kan användas i laborationen är upphängda på väggen, medan olika nätverksenheter från hyllan placeras på bordet för konfiguration och anslutning.

Det rekommenderas att följa det ursprungliga labbet från Cisco på grund av det fysiska läget. Trots detta presenteras en alternativ laboration här där alla konfigurationer fungerar korrekt. Detta innebär att en nätverkstopologi skapas enligt den givna bilden, med en L3-switch av modell 3560 inkluderad. För att förenkla konfigurationen rekommenderas att använda samma portar (Fa 0/6) på switchen.