Inter-VLAN L3

En Layer 3-switch är en specialiserad hårdvarumaskin som används i Datalänkskikt och Nätverksskikt, därav namnet Multilayer switch. En sådan switch fungerar som en vanlig switch (L2) och har en delfunktioner som en router (L3).

L3-switchar har, tekniskt sett, mycket gemensamt med typiska routrar och inte bara i fysiskt utseende. L3-switchar och routrar kan stödja samma routing-protokoll, inspektera inkommande paket och fatta dynamiska routing-beslut baserat på avsändarens- och destinationsadresserna.

Den viktigaste skillnaden mellan Layer 3-switchar och routrar ligger i hårdvaran. Hårdvaran inuti i Layer 3-switchar är en blandning av switchar och routrar. En annan skillnad är att L3-switchar ersätter en del av en routers mjukvarulogik med integrerad kretshårdvara för att erbjuda bättre prestanda för lokala nätverk. Det medför att L3-switchar är snabbare än routrar men L3-switchar används oftast inom ett nätverk exempelvis intranät medan routrar används mest i WAN-nätverk.

Inter-VLAN routing med L3 switchar

L3-switchar fungerar som default som en L2-switch och därför är tillgängliga alla VLAN-kommando, men när man vill att switchen fungerar också som router behöver den funktionen aktiveras med kommandot ip routing. I nätverkstopologi nedan användas just en L3-switch som kör flera VLAN och samtidigt kör routing mellan dem.

Kommandoexekveringar görs i en viss ordning som ska tas hänsyn till. Det finns i bakgrunden flera begrepp till som inte tas upp här.

Detaljer

L3-switch modell 3560, L2-switch 2960 och router 1841 används samt datorer och servrar. Interfaces på L3-switch är följande:

 • Fa 0/1 anslutet till S1 port Fa 0/3
 • Fa 0/1 anslutet till S1 port Fa 0/3
 • Fa 0/2 anslutet till S2 port Fa 0/3
 • Fa 0/3 anslutet till ISP port Fa 0/0
 • Fa 0/4 anslutet till server i VLAN 30
 • Fa 0/5 anslutet till server i VLAN 40

Nätverksadressen 192.168.100.0/24 har uppdelats till /26 därmed fyra nätverksadresser har genererats:

 • 192.168.100.0 /26 används för VLAN 10 med namn vlan10
 • 192.168.100.64 /26 används för VLAN 20 med namn vlan20
 • 192.168.100.128 /26
 • 192.168.100.192 /26

Vidare har nätverksadresserna 192.168.100.128 och 192.168.100.192 /26 har uppdelats till /28 därmed följande nätverksadressera har genererats:

 • 192.168.100.128 /28
 • 192.168.100.144 /28
 • 192.168.100.160 /28
 • 192.168.100.176 /28
 • 192.168.100.192/28 används för VLAN 30 med namn vlan30
 • 192.168.100.208 /28 
 • 192.168.100.224 /28 används för VLAN 40 med namn vlan40
 • 192.168.100.240 /28 används för länk mellan MLS1 och ISP

Konfigurationer

 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S1
 • S1(config)# vlan 10
 • S1(config-vlan)# name vlan10
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)# vlan 20
 • S1(config-vlan)# name vlan20
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)# int fa 0/1
 • S1(config-if)# switchport mode access
 • S1(config-if)# switchport access vlan 10
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)# int fa 0/2
 • S1(config-if)# switchport mode access
 • S1(config-if)# switchport access vlan 20
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)# int fa 0/3
 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config-if)#end
 • S1# show vlan brief
 • S1# show interface trunk
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S2
 • S2(config)# vlan 10
 • S2(config-vlan)# name vlan10
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)# vlan 20
 • S2(config-vlan)# name vlan20
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)# int fa 0/1
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 10
 • S2(config-if)# exit
 • S2(config)# int fa 0/2
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 20
 • S2(config-if)# exit
 • S2(config)# int fa 0/3
 • S2(config-if)# switchport mode trunk
 • S2(config-if)#end
 • S2# show vlan brief
 • S2# show interface trunk
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)#hostname MLS1
 • Fram till nu vanliga L2-switch funktioner
 • Aktivera också L3-funktioner
 • MLS1(config)# ip routing
 • Konfigurera trunking
 • MLS1(config)#int fa0/1
 • MLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
 • MLS1(config-if)#switchport mode trunk
 • MLS1(config-if)#exit
 • MLS1(config)#int fa0/2
 • MLS1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
 • MLS1(config-if)#switchport mode trunk
 • MLS1(config-if)#exit
 • Skapa VLAN
 • MLS1(config)#vlan 10
 • MLS1(config-vlan)#name vlan10
 • MLS1(config-vlan)#exit
 • MLS1(config)#vlan 20
 • MLS1(config-vlan)#name vlan20
 • MLS1(config-vlan)#exit
 • MLS1(config)#vlan 30
 • MLS1(config-vlan)#name vlan30
 • MLS1(config-vlan)#exit
 • MLS1(config)#vlan 40
 • MLS1(config-vlan)#name vlan40
 • MLS1(config-vlan)#exit
 • Tilldela portar för VLAN 30 och 40
 • MLS1(config)#int fa0/4
 • MLS1(config-if)#switchport mode access
 • MLS1(config-if)#switchport access vlan 30
 • MLS1(config-if)#exit
 • MLS1(config)#int fa0/5
 • MLS1(config-if)#switchport mode access
 • MLS1(config-if)#switchport access vlan 40
 • MLS1(config-if)#exit
 • MLS1(config)#
 • Konfigurera anslutning med router interface fa 0/3 i L3-funktion (ingen VLAN)
 • MLS1(config)#int fa0/3
 • MLS1(config-if)#no switchport
 • MLS1(config-if)#ip address 192.168.100.242 255.255.255.240
 • MLS1(config-if)#duplex auto
 • MLS1(config-if)#speed auto
 • MLS1(config-if)#no shutdown
 • MLS1(config-if)#exit
 • MLS1(config)#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname ISP
 • ISP(config)# interface fa0/0
 • ISP(config-if)# description Connected to MLS1
 • ISP(config-if)# ip address 192.168.100.142 255.255.255.240
 • ISP(config-if)# no shutdwon
 • ISP(config-if)#end
 • ISP#
 • MLS1# configure terminal
 • MLS1(config)# int vlan 10
 • MLS1(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.192
 • MLS1(config-if)# no shutdown
 • MLS1(config-if)# exit
 • MLS1(config)# int vlan 20
 • MLS1(config-if)# ip address 192.168.100.65 255.255.255.192
 • MLS1(config-if)# no shutdown
 • MLS1(config-if)# exit
 • MLS1(config)# int vlan 30
 • MLS1(config-if)# ip address 192.168.100.193 255.255.255.240
 • MLS1(config-if)# no shutdown
 • MLS1(config-if)# exit
 • MLS1(config)# int vlan 40
 • MLS1(config-if)# ip address 192.168.100.225 255.255.255.240
 • MLS1(config-if)# no shutdown
 • MLS1(config-if)# end
 • MLS1# show vlan brief
 • MLS1# show ip interface brief
 • Dator i VLAN 10
  • IP:  192.168.100.2
  • SM: 255.255.255.192
  • DG: 192.168.100.1
 • Dator i VLAN 10
  • IP:  192.168.100.3
  • SM: 255.255.255.192
  • DG: 192.168.100.1
 • Dator i VLAN 20
  • IP:  192.168.100.66
  • SM: 255.255.255.192
  • DG: 192.168.100.65
 • Dator i VLAN 20
  • IP:  192.168.100.67
  • SM: 255.255.255.192
  • DG: 192.168.100.65
 • Server i VLAN 30
  • IP:  192.168.100.194
  • SM: 255.255.255.192
  • DG: 192.168.100.193
 • Server i VLAN 40
  • IP:  192.168.100.226
  • SM: 255.255.255.240
  • DG: 192.168.100.225