DTP

När två switchar kopplas ihop uppstår trafik mellan de helt automatiskt. Varje switch har en default konfiguration där alla portar lyssnar på datatrafik inom VLAN 1. Hur uppstår datatrafik mellan två switchar? Svaret är DTP.

Dynamic Trunking Protocol används av switchar för att förhandla ett visst arbetsläge, ett trunk läge så att olika VLAN-ramar kan flöda fram och tillbaka mellan dessa två switchar. Alla interface eller portar på en switch kan fungera i ett av två arbetsläge: Access eller Trunk. Som default konfigureras alla portar som Access port, men varje port är redo att förhandla möjligheten att bli trunk port tack vare protokollet DTP. Detta protokoll är normalt aktiverat på varje port och för bättre hantering kan protokollet konfigureras statiskt.

DTP packet skickas ut varje 60 sekunder och annonserar viljan att bli trunk-port. Förhandlingar kan generera olika arbetsläge beroende på kombinationer mellan följande alternativ:

  • Dynamic auto -En switchs port i dynamic auto läge annonserar inte viljan till att arbeta i trunk-läge. Men beroende på den andra switchens port kan arbetsläge ändå ställa sig in i trunk-läget, exempelvis om den andra port är i dynamic desirable läge.
  • Dynamic desirable -En switchs port i dynamic desirable läge kommer aktivt att annonsera viljan att arbeta i trunk-läget.
  • Trunk – En switchs port i trunk-läge arbetar som sådant, men porten kan också gå in förhandlingar med en annan switch för att arbeta i trunk-läge.
  • Access – En switchs port i access-läge arbetar just i det läget och accepterar inte förhandlingar om att arbeta i trunk-läget.

Portarnas arbetsläge kan illustreras med hjälp av tabellen nedan där man matchar kolumn med rad. Till exempel kolumn 2 och rad 2 innebär arbetsläge ACCESS, men kolumn 2 och rad 3 ger arbetsläge TRUNK. Det blir det samma med kolumn 2 och rad 4, men inte kolumn 2 och rad 5 där arbetsläget är ACCESS.

Bild 8: Dynamic Trunking Protocol

Det går också att lära sig följande matchningar:

  • Dynamic Auto + Dynamic Auto = Access
  • Dynamic Desirable + Dynamic Desirable = Trunk
  • Dynamic Desirable + Dynamic Auto = Trunk
  • Dynamic Desirable + Trunk = Trunk
Bild 9: DTP arbetsläge