Vanliga IOS kommando

På tabellen nedan beskrivs några kommando och deras standard syntax för grundkonfiguration av en router eller en switch. Text i kursiv stil är vad en nätverksadministratör anger på prompten.

Konfiguration Kommando syntax
Router> enable
Router# configure terminal
Routerns namn  Router(config)# hostname namn
Lösenord för enable läge  Router(config)# enable secret lösenord
 Lösenord för konsolport  Router(config)# line console 0
 Router(config-line)# password lösenord
 Router(config-login)# login
Lösenord för virtuella terminaler  Router(config)# line vty 04
 Router(config-line)# password lösenord
 Router(config-line)# login
Message Of The Day  Router(config)# banner motd # meddelande #
Interface IP konfigurering  Router(config)# interface typ nummer
 Router(config-if)# ip address adress nätmask
Beskrivning  Router(config-if)# description beskrivning
Aktivering  Router(config-if)# no shutdown
Spara ändringar i startup-config  Router# copy running-config startup-config
Verifiering  Router# show running-config
Visar routing tabell  Router# show ip route
 Router# show ip interface brief
 Router# show interfaces
DHCP konfiguration Router(config)#ip dhcp excluded-address ip1 ip2
Interval som man önskar inte tilldela.
Router(config)#ip dhcp excluded-address ip3
ip3 är nätverkets broadcast adress.
Router(config)#ip dhcp pool LAN1
Router(dhcp-config)#network IP-LAN1 SM-LAN1
Router(dhcp-config)#default-router ip4
IP-routers interface som blir DHCP-server
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
eller LAN1 DNS-servers IP
exit
Password recovery i Packet Tracer Stäng av routern (R1# till exempel), starta routern om från klientdatorn( ansluten till routern via konsolkabeln), skicka ”break” signal till routern för att avbryta dess bootningsprocessen. Då blir prompten:
rommon 1>
rommon 1>confreg
rommon 2>confreg 0x2142
rommon 3>reset (därefter visas frågan om man vill starta konfigurationsguiden, svara no)
Router>enable
Router#copy start run
Router#config term
Router(config)#enable secret class (då sätts lösenordet på nytt)
Router(config)#interface fa0/0 (till exempel)
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#config-register 0x2102
Router#copy run start
Router#reload