IOS uppgradering

Ibland vägrar en router eller switch boota normalt och då ska man felsöka problemet och lösa det. Det finns olika orsaker varför en router eller en switch inte startar normalt.

Rommon läge

När en router bootar i rommon-mode (rommon 1>)betyder den oftast att routern eller switchen inte hittar den aktuella IOS och det kan betyda en ny installation. Att en router bootar till rommon kan det bero på följande orsaker:

 • IOS Image hittas inte
 • Fel inställningar vid konfigurations-register
 • Skadad Cisco IOS Image
 • IOS Image finns inte

Det kan hända att IOS är skadad eller att den inte alls finns i routern. I bägge fall kan IOS installeras om, men tillsammans med IOS finns konfigurationsfilen att tänka på. I denna filen finns alla inställningar routern behöver för att starta och fungera normalt. En ny installation ger möjlighet till att radera allt i flash-minnet, inklusive konfigurationsfiler och när det är inte viktig att behålla någon fil i minnet kan vi utnyttja möjligheten.

För att installera IOS behöver du göra följande:

 1. Ladda ned IOS image filen från Cisco eller annan sajt, exempelvis tfr.org.
 2. Ladda ned och installera ett TFTP serverprogram exempelvis  TFTPD32 på en dator som ska vara TFTP-server.
 3. TFTP-servern konfigureras med en statisk IP adress, exempelvis 192.168.0.10, 255.255.255.0
 4. Inaktivera Wifi (rekommenderas) och Windows brandvägg på datorn som ska agera som TFTP server.
 5. Skapa en mapp där du ska ha IOS image filer exempelvis c:\tftp
 6. Anslut routern och TFTP server till en switch.
 7. Anslut en annan dator till router via en konsolkabel. Här behöver du en terminal exempelvis Tera Term.
 8. Starta Tera Term och därefter router. Direkt ska du trycka på tangenterna Alt + B för att skicka en break-signal till router så att den bootar till ROMMON.
 9. Nu ska du starta TFTP servern, välja mappen där Cisco IOS images finns och interfacet associerat till IP adressen 192.168.0.10

 1. Ställ in IP adresser  och namn till IOS image filen som ska föras över från TFTP server till routern (rommon 1 till 5)
 2. För över IOS image filen (rommon 6)
  • rommon 1 > IP_ADDRESS=192.168.0.2
  • rommon 2 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
  • rommon 3 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.0.1
  • rommon 4 > TFTP_SERVER=192.168.0.10
  • rommon 5 > TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.bin
  • rommon 6 > tftpdnld
 1. Du kanske kommer att få ett varning som säger att allting i flash-minnet ska raderas. Om du får det svara yes.
 2. Se resultat:

IP_ADDRESS: 192.168.0.2IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY: 192.168.0.1

TFTP_SERVER: 192.168.0.10

TFTP_FILE: c2600-is-mz.113-2.bin

Receiving c2600-is-mz.113-2.bin bin from 192.168.0.10 !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
….
File reception completed.

program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x74a084

Self decompressing the image:

#########################################
#########################################
#########################################
#########################################
#################[OK]
 1. Om allting gick bra behöver du starta router från den nya IOS-imagen.
  • rommon 9> dir flash: (du ska se IOS-image namn till exempel c2600-adventerprisek9-mz.124-8.bin)
  • rommon 10> boot flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-8.bin
 2. Tacka nej på erbjudande att starta konfigurationsguiden.
 3. Ta en tequila med din compadre!