VLAN konfiguration 2

Med hjälp av en laboration från Cisco tas upp här hur VLAN skapas, konfigureras, raderas, port-tilldelning, trunking.

Studera en stund nätverkstopologin nedan där switch S1 och S2 ansluts med varandra via en trunk-uppkoppling.

 • S1 har VLAN 10, VLAN 20 och VLAN 99 med namn Student, Faculty, och Management.
 • S2 har VLAN 10, VLAN 20 och VLAN 99 med namn Student, Faculty, och Management.
 • S1 VLAN 10 tilldelas access-port F0/6, VLAN 99 access-port F0/2, trunk-port F01
 • S2 VLAN 10 tilldelas access-port F0/11, VLAN 20 access-port F0/18, VLAN 99 access-port F0/2, och trunk-port F0/1
 • S1 VLAN Management IP-adress 192.168.1.11/24. Till nätverkstopologin lägger du till en PC ansluten till port F0/2 och testar Telnet uppkoppling
 • S2 VLAN Management IP-adress 192.168.1.12/24. Till nätverkstopologin lägger du till en PC ansluten till port F0/2 och testar Telnet uppkoppling

Utförande av laborationen tar oss genom flera olika konfigurationer:

 1. Grundkonfigurationer
 2. VLAN skapande och port-tilldelning
 3. VLAN port-tilldelning och VLAN databas
 4. Trunk konfigurering mellan switcharna
 5. Radera VLAN databas

Observera ingen router i topologin.

Bild 1: VLAN konfigurationer

Konfigurationer

 • Grundkonfiguration på switch S1
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S1
 • S1(config)# no ip domain-lookup
 • S1(config)# service password-encryption
 • S1(config)# enable secret enpass
 • S1(config)# banner motd # Unauthorized access is strictly prohibited. #
 • S1(config)# line console 0
 • S1(config-line)# password conpass
 • S1(config-line)# login
 • S1(config-line)# logging synchronous
 • S1(config-line)# exit
 • S1(config)# line vty 0 15
 • S1(config-line)# password vtypass
 • S1(config-line)# login
 • S1(config-line)# logging synchronous
 • S1(config-line)# end
 • S1#
 • Grundkonfiguration på switch S2
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S2
 • S2(config)# no ip domain-lookup
 • S2(config)# service password-encryption
 • S2(config)# enable secret enpass
 • S2(config)# banner motd # Unauthorized access is strictly prohibited. #
 • S2(config)# line console 0
 • S2(config-line)# password conpass
 • S2(config-line)# login
 • S2(config-line)# logging synchronous
 • S2(config-line)# exit
 • S2(config)# line vty 0 15
 • S2(config-line)# password vtypass
 • S2(config-line)# login
 • S2(config-line)# logging synchronous
 • S2(config-line)# end
 • S2#
 • VLAN på switch 1
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# vlan 10
 • S1(config-vlan)# name Student
 • S1(config-vlan)# vlan 20
 • S1(config-vlan)# name Faculty
 • S1(config-vlan)# vlan 99
 • S1(config-vlan)# name Management
 • S1(config-vlan)# end
 • S1# show vlan
 • Associera VLAN till rätt interface
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# interface fa0/6
 • S1(config-if)# switchport mode access
 • S1(config-if)# switchport access vlan 10
 • S1(config-if)# exit
 • Nollställ VLAN 1 och adressera VLAN 99
 • S1(config)# interface vlan 1
 • S1(config-if)# no ip address
 • S1(config-if)# exit
 • S1(config)# interface vlan 99
 • S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • S1# show ip interface brief
 • VLAN på switch 2
 • S2# configure terminal
 • S2(config)# vlan 10
 • S2(config-vlan)# name Student
 • S2(config-vlan)# vlan 20
 • S2(config-vlan)# name Faculty
 • S2(config-vlan)# vlan 99
 • S2(config-vlan)# name Management
 • S2(config-vlan)# end
 • S2# show vlan
 • Associera VLAN till rätt interface
 • S2# configure terminal
 • S2(config)# interface fa0/11
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 10
 • S2(config-if)# exit
 • S2(config)# interface fa0/18
 • S2(config-if)# switchport mode access
 • S2(config-if)# switchport access vlan 20
 • S2(config-if)# exit
 • Tilldela interface fa0/11 - 24 till VLAN 10
 • S1(config)# interface range fa0/11 - 24
 • S1(config-if-range)# switchport mode access
 • S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
 • S1(config-if-range)# end
 • S1# show vlan brief
 • Tilldela om interface fa0/11 och fa0/21 till VLAN 20
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# interface range fa0/11, fa0/21
 • S1(config-if-range)# switchport access vlan 20
 • S1(config-if-range)# end
 • S1# show vlan brief
 • Ta bort tilldelat interface fa0/24 från VLAN 10
 • S1(config)# interface fa0/24
 • S1(config-if)# no switchport access vlan
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • Ta bort VLAN ID från VLAN databasen
 • Lägg till VLAN 30 och associera det med interfacet fa0/24
 • S1(config)# interface fa0/24
 • S1(config-if)# switchport access vlan 30
 • Felmeddelande visas och VLAN 30 skapas.
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# no vlan 30
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# interface fa0/24
 • S1(config-if)# no switchport access vlan
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • Använd default DTP läge
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# interface fa0/1
 • S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
 • S1(config-if)# end
 • S1# show vlan brief
 • S1# show interfaces trunk
 • Konfigurera trunk interface fa0/1 på switch 1
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# interface fa0/1
 • S1(config-if)# switchport mode trunk
 • S1(config)# end
 • S1#
 • Konfigurera trunk interface fa0/1 på switch 2
 • S2# configure terminal
 • S2(config)# interface fa0/1
 • S2(config-if)# switchport mode trunk
 • S2(config)# end
 • S2#
 • Verifera om filen vlan.dat existerar
 • S1# show flash
 • Radera VLAN databasen
 • S1# delete vlan.dat
 • S1# show flash
 • S1# show interface fa0/1 switchport
 • S1# configure terminal
 • S1(config)# vlan 100
 • S1(config-vlan)# name Native
 • S1(config-vlan)# exit
 • S1(config)# interface fa0/1
 • S1(config-if)# switchport trunk native vlan 100
 • S1(config-if)# end
 • S1# show interface fa0/1 switchport
 • S2#
 • S2# show interface fa0/1 switchport
 • S2# configure terminal
 • S2(config)# vlan 100
 • S2(config-vlan)# name Native
 • S2(config-vlan)# exit
 • S2(config)# interface fa0/1
 • S2(config-if)# switchport trunk native vlan 100
 • S2(config-if)# end
 • S2# show interface fa0/1 switchport
 • PC-A 192.168.10.3/24, DG 192.168.10.1
 • PC-B 192.168.10.4/24, DG 192.168.10.1
 • PC-C 192.168.20.3/24, DG 192.168.10.1