Switchens boot-process

När en Cisco-switch är påslagen går den igenom följande boot-process:

 1. Först laddar switchen ett POST-program (Power-On Self Test) som är lagrat i ROM. POST kontrollerar CPU, DRAM och flashminnet.
 2. Därefter laddas programmet boot loader till RAM minnet. Boot loader är ett litet program som lagras i ROM-minnet. Boot loader körs omedelbart efter att POST slutförts.
 3. Boot loader utför CPU-initiering på låg nivå. Den initierar CPU-registren, som styr hur det fysiska minnet är associerat till allokeringsadresser, mängden minne och dess hastighet.
 4. Boot loader initierar Flash-minnet på moderkortet.
 5. Slutligen hittar Boot loader IOS operativsystemet i flash-minnet i form av en avbildning (image). IOS packas upp och laddas till RAM-minnet där IOS startas. Nu är IOS i kontroll av boot processen.

Boot miljövariabel

Boot loader hittar Cisco IOS-avbilden på switchen enligt följande:

 • Switchen försöker starta automatiskt med hjälp av information i BOOT-miljövariabeln. Om denna variabel inte är konfigurerad till start, försöker switchen att ladda och exekvera den första körbara filen som den kan hitta genom att utföra en rekursiv och omfattande sökande. Den första sökningen görs genom hela Flash -filsystemet.

I en rekursiv och omfattande första sökning skannas hela katalogstrukturen. På Catalyst 2960 Series-switch finns IOS avbilden i en fil som normalt lagras i en katalog med samma namn som avbilden samt tillägget .bin 

 • IOS-operativsystemet initierar sedan alla interface med Cisco IOS-kommandon som finns i konfigurationsfilen startup-config, som är lagrad i NVRAM minnet.

För att se den aktuella IOS inställningar exekvera kommandot show boot.

Bild 1: Kommando show boot:

Så här kan Boot-miljövariabeln kommas åt i efterhand:

S1(config)#boot system flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c2960-lanbasek9-mz.150-2.bin

 • boot system är kommandot
 • flash: är lagringsenheten
 • /c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/  är sökvägen till katalogen där finns boot-loader
 • c2960-lanbasek9-mz.150-2.bin är filnamnet

I äldre switchar kan användas kommandot show bootvar för att se den aktuella IOS boot file.