Att nollställa en switch

Ibland behöver man nollställa en switch. Switchar saknar power-knappen och de startar så fort de ansluts till el-uttaget och när ett lösenord är inprogrammerat behöver man ange lösenordet så att switchen kan fortsätta boota. Men när man inte känner lösenordet ska man nollställa switchen, nollställa betyder att återställa switchen till fabrik-inställningar.

Bild 2: MODE knapp
 1. Starta terminalemulerings program och bekräfta att du behöver ange ett lösenord för att få logga in på switchen. Om du inte har lösenordet gå till steg 2.
 2. Hitta knappen MODE som finns till vänster på framsidan av switchen.
 3. Dra ur elkabeln eftersom switchar har inte Power Knapp.
 4. Samtidigt som du ansluter elkabel tillbaka ska du trycka MODE knappen (inte så hårt) ett antal sekunder tills LED lampan för SYST lyser gult och grönt och att du får på terminalemulerings programmet prompten Switch:
 5. Ange i ordning följande kommando:
  1. Switch:flash_init //switchen initieras
  2. Switch:load_helper //bootstrap koden startas
  3. Switch:dir flash: //visar innehållet i flash-minnet, notera raden där visas följande filer: config.text, config.old. Filen config.text ska det finnas, men kanske inte config.old.
  4. Switch:del flash:config.text  //kommandot raderar filen config.text. Du kan också radera config.old om du vill.
  5. Switch:boot
 6. Du uppmanas att starta initiala konfigurationer som du tackar Nej.
 7. Om du får en prompt utan lösenord, har du lyckas med återställningen.