Static summary route

Routing information lagras i routing-tabell på routrarna. När det finns flera route anslutna via ett och samma interface kan nätverksadresserna aggregeras till en enda. Fördelen med detta är att det blir mindre routing information att hantera. Att aggregera nätverksadresser heter på engelska route summary. Aggregerade route är användbara vid konfigurationer av statisk route vilket har också ett namn på engelska, ”Static summary route”. Här nedan ett exempel:

Bild 1: Static Summary Route

i exemplet aggregeras följande nätverksadressen:

 • 172.20.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.21.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.22.0.0/16 (255.255.0.0)
 • 172.23.0.0/16 (255.255.0.0)

Metoden att räkna ut aggregerade route är följande:

 1. Omvandla nätverksadresser till binärt format
 2. Räkna matchande bitar från vänster till höger i adressen. Antal matchande bitar utgör prefixet i den aggregerade route.
 3. Nollställ alla resterande icke matchande bitar
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0101.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0110.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0111.0000 000.0000 0000

Nollställs alla resterande icke matchande bitar:

 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000
 • 1010 1100. 0001 0100.0000 000.0000 0000

Nu har alla nätverksadresser aggregerats till en och prefixet är 14!

 • 10101100.00010100.00000000.00000000 = 172.20.0.0/14