Exempel dualstack

Statiska route är vanliga konfigurationer inklusive i kombination med dynamisk-routing. Statiska route kan konfigureras för IPv4 och IPv6 protokoll. IP-adresser och vägar till olika nätverk kallas routing-information. Att programmera in routing information i routrars routing-tabeller manuellt kallas statisk routing.

Kommandot ip route eller ipv6 route används i den globala konfigurationsläget. Direkt efter kommandot ip route eller ipv6 route anges destinationsadressen och därefter next-hop uppgifter. Tre alternativ finns:

 • Next-hop route – endast nästa routers IP-adress
 • Directly connected static route – endast routers exit-interface
 • Fully specified static route – nästa routers IP-adress och exit-interface

Konfigurationer

Studera bilden nedan:

Alla PC ska komma åt varandras LAN. I exemplet utgår vi från att alla interfaces har konfigurerats och det återstår enbart routing-konfiguration.

 • Vilka nätverk är anslutna till R1? 172.16.3.0/24 och 172.16.2.0/24
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R1? 172.16.1.0/24, 192.168.1.0/24 och 192.168.2.0/24
 • Vilken router och dess interface är next-hop? R2 och s0/1/0 med IP 172.16.2.2/24
 • R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
 • R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
 • R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
 • Vilka nätverk är anslutna till R2? 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 och 192.168.1.0/24
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R2? 172.16.1.0/24 och 192.168.2.0/24
 • Vilken router och dess interface är next-hop?
  • R1 och s0/1/0 med IP 172.16.2.1
  • R2 och s0/1/1 med IP 192.168.1.1/24
 • R2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
 • R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 • Vilka nätverk är anslutna till R3? 192.168.1.0/24 och 192.168.2.0/24
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R3? 172.16.3.0/24, 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24
 • Vilken router och dess interface är next-hop? R2 och s0/1/1 med IP 192.168.1.2/24
 • R3(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
 • R3(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
 • R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
 • Vilka nätverk är anslutna till R1? 2001:db8:acad:3::/64 och 2001:db8:acad:2::/64
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R1? 2001:db8:acad:1::/64, 2001:db8:cafe:1::/64 och 2001:db8:cafe:2::/64
 • Vilken router och dess interface är next-hop? R2 och s0/1/0 med IP 2001:db8:acad:2::2
 • R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64  2001:db8:acad:2::2
 • R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64  2001:db8:acad:2::2
 • R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64  2001:db8:acad:2::2
 • Vilka nätverk är anslutna till R2? 2001:db8:acad:1::/64, 2001:db8:acad:2::/64, och 2001:db8:cafe:1::/64
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R2? 2001:db8:acad:3::/64 och 2001:db8:cafe:2::/64
 • Vilken router och dess interface är next-hop?
  • R1 och s0/1/0 med IP 2001:db8:acad:2::1
  • R2 och s0/1/1 med IP 2001:db8:cafe:1::1
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:2::1
 • R2(config)#ipv6 route 12001:db8:cafe:2::/64  2001:db8:cafe:1::1
 • Vilka nätverk är anslutna till R3? 2001:db8:cafe:2::/64 och 2001:db8:cafe:1::/64
 • Vilka nätverk är inte anslutna till R3? 2001:db8:acad:1::/64, 2001:db8:acad:2::/64, och 2001:db8:acad:3::/64
 • Vilken router och dess interface är next-hop? R2 och s0/1/1 med IP 2001:db8:cafe:1::2
 • R3(config)#ip route 2001:db8:acad:1::/64  2001:db8:cafe:1::2
 • R3(config)#ip route 2001:db8:acad:2::/64  2001:db8:cafe:1::2
 • R3(config)#ip route 2001:db8:acad:3::/64  2001:db8:cafe:1::2