2. Statisk routing

Det finns flera olika statiska route som skiljer sig mellan varandra beroende på deras användningar:

Standard statisk route – Bild 1 illustrerar användning av standard statisk route. Alla nätverksenheter som representeras av molnet har endast en väg för att komma åt nätverket 172.16.3.0/24. Det innebär en standard default route som kan konfigureras så här: R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1

Default statisk route – Bild 1 illustrerar också användning av en default statisk route. Router R1 kan vidarebefordra paket endast till R2, endast en default statisk route (Last Resort route) som kan konfigureras så här: R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.2.2

Bild 1: Stub-nätverk

Summary route – används när man vill reducera routing-tabellens poster. Flera route aggregeras till en, förutsatt att nätverksadresserna är kontinuerliga och att nätverken kan nås via samma utgående interface. Routrarna mellan skickas uppdateringar som innehåller routing-information. Dessa uppdateringar kan bli ibland för stora och innehålla många route. Ett sätt att reducera uppdateringars innehåll görs via en aggregerad route (Summary route).

Bild 2: Route-aggregering (Summary route)

På bilden ovan har flera liknande nätverksadresser aggregerats till en. Router R1 kommer att skicka uppdateringar till andra routrar och informera att nätverket 172.20.0.0/14 är åtkomligt via R1. På router R1 kan konfigureras en statiskt aggregerat route (anta att den andra router har för namn RA och har adresseras med 10.10.10.1/30:

 • R1(config)# ip route 172.20.0.0 255.252.0.0 10.10.10.1

Floating statisk route – används i dynamisk routing som backup route ifall nuvarande route inte längre är tillgänglig. Dessa typer av route tilldelas högre administrativ distans, därmed mindre prioritet än den nuvarande.

Bild 3: Backup route

På bilden ovan kan observeras att Branch-nätverket använder vägen till HQ-nätverk via den privata WAN, men om denna väg skulle sluta fungera har Branch-nätverk en backup route, en Floating statisk route via Internet-nätverket.

Rekursiv route lookup

Innan något paket vidarebefordras startas en process med syfte att besluta bästa vägen, ”recursive route lookup” grundad i routing tabellen. I processen ingår det att hitta en matchning för destinationens IP adress. Matchningen kan bli en eller flera väg som leder till destinationen. Men i processen också ingår att definiera ett sändande interface som är anslutet till nästa hopp router. Detta går att ta fram med kommandot show ip route.

När används statiska route?

 • när ett nätverk har få routrar
 • när ett nätverk är konfigurerat som stub-nätverk.
 • när ett nätverk har endast en anslutning till andra nätverk. I en sådan situation används en default route.

Varför statiska route?

Några fördelar:

 • Statiska route inkluderas inte i routing-uppdateringar därmed gör inte anspråk på bandbredden.
 • Statiska route kräver mindre resurser av routrars CPU.
 • Statiska route är redan kända av nätverksadministratörer

Några nackdelar:

 • Initiala konfigurationer och underhåll är tidskrävande.
 • Det kan resultera i felaktiga konfigurationer särskilt i stora nätverk.
 • Vid ändringar i nätverket behöver statiska route uppdateras manuellt.
 • Passar inte när ett nätverk växer eftersom de kräver ändras manuellt.
 • De kräver fullständigt kännedom av hela nätverket.