2. Statisk routing

Statisk routing innebär att nätverksadministratörer eller nätverkstekniker programmerar in routing-information i routrarnas routing-tabeller. Det finns flera olika statiska route som skiljer sig mellan varandra beroende på deras användningar:

Standard statisk route – En standard statisk route kallas också specifik route eftersom i kommandot specificeras destination och next-hop-router. Bild 1 illustrerar användning av standard statisk route. Alla nätverksenheter i alla nätverk som representeras av molnet har endast en väg för att komma åt destinationsnätverket 172.16.3.0/24 via R1 (next-hop-router) interface s0/0/0 som har 172.16.2.1 som IP-adress. En standard default route kan konfigureras så här:

R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1

Default statisk route – En default statisk route är en väg till alla nätverk oavsett nätverksadresseringar. Bild 1 illustrerar också användning av en default statisk route. Router R1 kan vidarebefordra paket till alla nätverksenheter i alla nätverk som representeras av molnet endast via R2. Observera att molnet representerar flera olika nätverk därmed flera olika nätverksadresser och därför  endast en default statisk route (Last Resort route) räcker det:

R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.2.2

Bild 1: Stub-nätverk

Summary static route – används när man vill reducera routing-tabellens poster. Flera route aggregeras till en, förutsatt att nätverksadresserna är kontinuerliga och att nätverken kan nås via samma utgående interface. Routrarna mellan skickas uppdateringar som innehåller routing-information. Dessa uppdateringar kan bli ibland för stora och innehålla många route. Ett sätt att reducera uppdateringars innehåll görs via en aggregerad route (Summary route).

Bild 2: Route-aggregering (Summary route)

På bilden ovan har flera liknande nätverksadresser aggregerats till en. Router R1 kommer att skicka uppdateringar till andra routrar och informera att nätverket 172.20.0.0/14 är åtkomligt via R1. På router R1 kan konfigureras en statiskt aggregerat route (anta att den andra router har för namn RA och har adresseras med 10.10.10.1/30:

 • R1(config)# ip route 172.20.0.0 255.252.0.0 10.10.10.1

Floating statisk route – används i dynamisk routing som backup route ifall nuvarande route inte längre är tillgänglig. Dessa typer av route tilldelas högre administrativ distans, därmed mindre prioritet än den nuvarande.

Bild 3: Backup route

På bilden ovan kan observeras att Branch-nätverket använder vägen till HQ-nätverk via den privata WAN, men om denna väg skulle sluta fungera har Branch-nätverk en backup route, en Floating statisk route via Internet-nätverket.

Rekursiv route lookup

Innan något paket vidarebefordras startas en process med syfte att besluta bästa vägen, ”recursive route lookup” grundad i routing tabellen. I processen ingår det att hitta en matchning för destinationens IP adress. Matchningen kan bli en eller flera väg som leder till destinationen. Men i processen också ingår att definiera ett sändande interface som är anslutet till nästa hopp router. Detta går att ta fram med kommandot show ip route.

När används statiska route?

 • när ett nätverk har få routrar
 • när ett nätverk är konfigurerat som stub-nätverk.
 • när ett nätverk har endast en anslutning till andra nätverk. I en sådan situation används en default route.

Varför statiska route?

Några fördelar:

 • Statiska route inkluderas inte i routing-uppdateringar därmed gör inte anspråk på bandbredden.
 • Statiska route kräver mindre resurser av routrars CPU.
 • Statiska route är redan kända av nätverksadministratörer

Några nackdelar:

 • Initiala konfigurationer och underhåll är tidskrävande.
 • Det kan resultera i felaktiga konfigurationer särskilt i stora nätverk.
 • Vid ändringar i nätverket behöver statiska route uppdateras manuellt.
 • Passar inte när ett nätverk växer eftersom de kräver ändras manuellt.
 • De kräver fullständigt kännedom av hela nätverket.