Routing-tabell

En routing-tabell (vägvalstabell, dirigeringstabell eller växlingstabell) är en datafil i RAM minnet som används för att lagra routing-information. En routing-tabell innehåller associationer mellan destinations IP adress och nästa hopp-routers adresser. Dessa associationer indikerar till en router vilken/vilka route leder till avlägsna nätverk. Associationerna kan också representera nätverk som är direkt anslutna till routers egna interface.

När ett routers interface är konfigurerat med en IP adress och nätmask blir interfacet en host i det direkt anslutet nätverk. Allt dessa adressuppgifter läggs till routers vägvalstabell automatiskt så fort de konfigureras med IP-adresser.

Bild 1: Direkt och avlägsna nätverk

Avlägsna nätverk

Som nätverksadministratör är det viktigt att veta hur man tolkar innehållet i IPv4 och IPv6 routing tabeller. Studera en stund bilden nedan som visar en route för ett avlägset nätverk i routerns R1 routing-tabell:

Bild 3: Avlägsna nätverk

Direkt anslutna nätverk

Det samma gäller för direkt anslutna nätverk. Studera bilden nedan:

Bild 4: Direkt anslutna nätverk

Routing tabell arbetsprinciper

Routerns funktionalitet grundas i tre arbetsprinciper. Arbetsprinciperna hjälper att förstå, konfigurera och felsöka routing problem.

 1. Varje router fattar sitt vägvals beslut enbart på grundval av de uppgifter i sin egen routing tabell.
 2. Det faktum att en router har en viss information i sin routing tabell betyder inte att andra routrar har samma information.
 3. Information om “routes” är enkelriktad.

Eftersom routrar inte nödvändigtvis har samma information i sina växlingstabeller, kan paketen korsa ett nätverk genom en viss väg och återvända via en annan väg. Detta kallas asymmetrisk routing. Asymmetrisk routing är vanlig på Internet än på lokala nätverk. Routing protokollet som oftast används i asymmetrisk routing är BGP.

Route typer

Routing tabellen visar flera olika typer av route som ingår i dess sökande efter match. När en router har läst av nätverksadressen söker routern i sin routing-tabell minst en route som leder till destinationen. Processen att söka efter en route mot destinationen kallas Lookup.

Bild 5: Level 1 route + next-hop IP adress/exit-interface = Ultimate route
 • Level 1 route – är en route med nätmask lika eller mindre än den default nätmask. Den kan bli direkt anslutna, statiska eller dynamiska
  • 192.168.1.0/24 (network route med default subnet mask)
  • 0.0.0.0/0 (default route)
  • 192.168.128.0/20 (supernet route med mindre nätmask)
 • Level 2 route – är en delnät route som har en nätmask större eller lika stor som den classful nätmasken
 • Level 1 parent route – är en classful route, men inte en ultimate route. En parent route har delnät eller child routes, ingen child route då ingen parent route. En nivå ett parent route har inte en exit interface eller näst-hopp IP-adress.
  • 172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets (parent route, nätmasken /24 indikerar att alla delnät eller child har samma nätmask)
  • C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0 (child route)
  • C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1 (child route)
 • Level 2 child route – är en route för delnät som har en nätmask större eller lika stor som en den default nätmasken.
 • Ultimate route – är en route son har ett exit interface eller en nästa-hopp IP-adress. Ordet “via” avslöjar också dessa route-typ.
  • C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial 0/0/1
  • D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226
 • Default route – är känd som “Gateway of last resort“, har formen 0.0.0.0/0. Den har route matchar alla destinationer.

Grafisk sammanfattning

Bild 6: Route typer