Interface konfigurationer

Routers Ethernet interface används som default gateway för olika LAN. Härnedan olika Ethernet interface och deras förkortningar:

 • Ethernet – 10 Mbps, kan betecknas som e0, e1 och så vidare
 • FastEthernet – 100 Mbps, kan betecknas som Fa0/0, Fa0/1
 • GigabitEthernet – 1000 Mbps, kan betecknas som Ge0/1, Ge0/2 eller G0/0, G0/1

Observera att varje gång ett interface konfigureras ska interfacet aktiveras med kommandot: no shutdown

Här nedan en översikt på nödvändiga kommando:

Basic Router Interface Configuration 
Global konfigurationsläge Router>enable
Router#configure terminal
Configuring an interface Router(config)# interface type number
Router(config-if)# ip address address mask
Router(config-if)#description description
Router(config-if)# no shutdown
Saving changes on a router Router# copy running-config  startup-config
Examining the output of show commands Router# show running-config
Router# show ip route
Router# show ip interface brief
Router# show interfaces

Loopback interface

En annan vanlig konfiguration av Cisco routrar är loopback-interface. Att aktivera och tilldela en loopback-adress är enkel, se exempel nedan:

Bild 2: Loopback-interface
 • R1>enable
 • R1#configure terminal
 • R1(config)#interface loopback 0
 • R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 • R1(config-if)#exit

Flera loopback-interface kan aktiveras på en och samma router. IPv4-adressen för varje loopback-interface måste vara unik.

Kommandot no shutdown

När kommandot no shutdown exekveras visas meddelande liknande nedan:

*Mar 1 01:16:08.212: %Link-3-UPDOWN: interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Båda meddelande är viktiga.

 • Det första meddelandet anger att uppkopplingen är fysiskt fungerande.
 • Det andra meddelande anger att datalänk skiktet är i drift.

Obs: Även om kommandot no shutdown aktiverar ett interface, så blir det inte aktivt förrän interfacet börjar ta emot signaler.

Verifieringar

Det finns flera show-komando som kan användas för att verifiera konfigurationer. Poängen är det att ta fram information som visar konfigurationerna.

Följande tre kommando är mest användbara:

 • show ip interface brief – visar en sammanfattning av alla interface på en router, inklusive IP-adresser och status
 • show ip route – visar innehållet i routing-tabellen som finns i RAM-minnet. I Cisco IOS version 15 visas aktiva interface med två associerade rader markerade med bokstaven C (connected) eller L (local). I äldre IOS versioner visas aktiva interface markerade endast med bokstaven C.
 • show running-config interface xx– visar alla kommando som har exekveras på interfacet.

När en routers interface status och protocol visar interfacet som ”up” betyder att interfacet fungerar på det fysiska skiktet och på det datalänk skiktet. Annars är deras status ”administratively down

Kommandot show

Vissa kommando kan generera flera sidor (samma storlek som skärmen). Varje sida pausas efter 24 rader då visas –More– -texten. Genom att trycka på Enter visas nästa rad och på mellanslagstangenten visas nästa sida med 24 rader till. Använd kommandot terminal length för att ange antalet rader som ska visas. Ett värde på 0 (noll) hindrar routern från att pausa mellan sidorna.

En annan mycket användbar funktion som förbättrar kommandoexekvering är filtreringen av show kommandot. För att aktivera filtreringskommandot, ange ett pipe (|) tecken efter show-kommandot och ange sedan en filtreringsparameter och ett filtreringsuttryck.

Filtreringsparametrarna som kan konfigureras efter pipe inkluderar:

 • section – Visar hela sektionen som börjar med filtreringsuttrycket
 • include – Inkluderar alla rader som matchar filtreringsuttrycket
 • exclude – Utesluter alla rader som matchar filtreringsuttrycket
 • begin – Visar alla rader från en viss punkt, börjar med raden som matchar filtreringsuttrycket

Obs! Filtreringsparametrarna kan användas i kombination med alla show-kommandon. Tråkig nog inte alla kommando fungerar beroende på IOS versionen.

Exempel:

 • R1# show running-config | section line vty
 • R1# show ip interface brief | include up
 • R1# show ip interface brief | exclude unassigned
 • R1# show ip route | begin Gateway

Kommandohistorik

Alla använda kommando lagras så att de kan återanvändas genom att trycka på piltangenterna upp och ned. För att se vilka kommando finns i historik-minnet tryck på Ctrl+N. Som default lagras 10 kommando eller rader i exekveringar. Kommandot show history visar lagrade innehåll i historik-minnet. Använd, i privilegierade exekveringsläget kommandot terminal history size för att ändra minnets storleken.