IOS kommando

Varje IOS kommando har en specifik format eller syntax.

pic12-ccna2-ios-command-syntax

Syntaxen inkluderar kommandot, en eller flera nyckelord/parametrar, exempelvis följande kommando:

Router# show running-config

Där show är kommandot och running-config nyckelordet.

Ett IOS kommando kan kräva ett eller flera argument. Till skillnad från nyckelord så är ett argument ett värde eller en variabel. Följande kommando ger ett exempel:

Switch(config-if)# description MainHQ Office Switch

Där kommandot är description och argumentet MainHQ Office Switch

IOS CLI hjälp

Flera former av hjälp finns tillgängliga:

  • Kontextberoende hjälp (Context-sensitive help)
  • Kommando syntax kontroll (Command syntax Check)
  • Tangentkombinationer och genvägar (Hot Keys and Shorcuts)

Kontextberoende hjälp tillhandahåller en lista över kommando och dess argument associerade till exekveringsläge. Om man skriver ett frågetecken vid prompten visas alla tillgängliga kommandon. Som exempel illustreras hur klockan kan ställas in på en router med namn Cisco:pic13-ccna2-context-sensitive-help

På bilden ovan illustreras kontextberoende hjälp där uppmärksammas tre olika felmeddelande

  • Ambiguos command
  • Incomplete command
  • Invalid command

Dessa fel är ett resultat av vad som kallas Command Syntax Check som har för uppgift att kontrollera om kommandot och dess nyckelord/argument anges korrekt eller inte. Fel klassas av kontrollen som otydliga, otillräckliga och ogiltiga.

Tangentbordskombinationer

Läs bindestrecket som ”och”

Tab kompletterar kommandot
Ctrl-R visar igen en rad
Ctrl-Z lämnar konfigurationsläge och återgår till exekveringsläge
Ctrl-Shift-6 avbryter en IOS process såsom ping eller traceroute
Ctrl-C avbryter kommandoutförande och lämnar konfigurationsläge

Tangentkombinationerna hjälper för ett bättre kommandohantering. Exempelvis när man skriver syntaxen till ett kommando plötsligt försvinner prompten och istället ett meddelande visas. När meddelande har visats är prompten tillbaka fast den påbörjade kommandot finns inte kvar längre. Tryck på tangenterna Ctrl-R så att man ser igen kommandot. För att komma tillbaka till ett visst exekveringsläge, tryck på tangenterna Ctrl-Z eller ange kommandot exit och därefter tryck på Enter på tangentbordet.

IOS konfigurationsläge

Det primära konfigurationsläget i operativsystemet IOS är Global configuration eller endast global config. Från det globala konfigurationsläget kan andra specifika konfigurationslägen framföras. Så här går det till:

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)# Prompten identifierar det globala konfigurationsläget och härifrån kan man gå in i andra specifika läge
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#

Alla konfigurationer gjorda i specifika konfigurationslägen tillämpas endast till specifika komponenter eller funktioner. Alla kommando utförande finns i filen running-config men de kan kopieras till startup-config fil på följande vis:

Router#copy running-config startup-config