1. Routing – koncept

Nätverk tillåter människor att kommunicera, samarbeta och interagera med varandra på många olika sätt. Vi använder nätverk för att komma åt webbsidor, få information om hur saker och ting fungerar, prata med support och få hjälp, delta i videokonferenser, tävla i interaktivt spel, handla via Internet, studera i online-kurser och mycket mer.

I sin enklaste struktur består ett nätverk av switchar och routrar. Switchar används för att sammanansluta nätverksenheter och vidarebefordra Ethernet-ramar mellan nätverksenheter inom ett och samma nätverk. Varje nätverk har en default gateway genom vilken ansluts till andra nätverk. Routrar ansluter samman nätverk och dirigerar nätverkstrafiken mellan dem.

Bild 1: Routrar och switchar

Routrar använder sina routing-tabeller för att bestämma den bästa vägen genom vilken vidarebefordras IP-paket. Det är routrarnas ansvar att leverera IP-paket i rätt tid och på ett effektivt sätt grundad i routing-information i routing-tabellen.

Hur får routrar routing-information?

Routing-information kan programmeras in på två olika sätt: statiskt och dynamiskt.

  • Statiskt innebär att nätverksadministratörer eller nätverkstekniker programmerar in routing-information i routrarnas routing-tabeller manuellt via IOS-kommandon.
  • Dynamiskt innebär att nätverksadministratörer eller nätverkstekniker konfigurerar dynamiska routing-protokoll med vilka routrarna hanterar routing-information själva.

Så en nätverksadministratör/tekniker måste kunna konfigurera routrar vilket innebär att man ska kunna routrarnas operativsystem och dess kommandon. Det är också viktigt att man kan in och ut IP-adressering och hur nätverk fungerar.

Egenskaper hos ett nätverk

Som framgår av figuren nedan finns det flera nyckelstrukturer och prestationsrelaterade egenskaper för ett nätverk:

Bild 2: Egenskaper hos ett nätverk
  • Topologi – Det finns fysiska och logiska topologier. Den fysiska topologin är arrangemanget för kablarna, placering av nätverksenheterna. Det beskriver hur nätverksenheterna är sammankopplade med kablar. Den logiska topologin är bland annat det sätt med vilket data överförs i ett nätverk.
  • Hastighet – Hastighet är ett mått på dataöverföring i bitar per sekund (b/s) för en given länk i nätverket.
  • Kostnad – Kostnaden indikerar den allmänna kostnaden för inköp av nätverkskomponenter och installation samt underhåll av nätverket.
  • Säkerhet – Säkerhet anger hur skyddat nätverket är, inklusive information som överförs via nätverket. Säkerhetsfrågan är viktig, och tekniker och praxis utvecklas ständigt.
  • Tillgänglighet – (Availability) Tillgänglighet är sannolikheten för att nätverket är tillgängligt för användning när det är nödvändigt.
  • Skalbarhet – Skalbarhet indikerar hur lätt nätverket kan klara av fler användare och högre dataöverföringskrav. Om en nätverksdesign optimeras för att bara uppfylla nuvarande krav kan det vara mycket svårt och dyrt att möta nya behov när nätverket växer.
  • Tillförlitlighet – (Reliability) Tillförlitlighet indikerar pålitligheten hos de komponenter som utgör nätverket, det vill säga routrar, switchar, datorer och servrar. Tillförlitlighet mäts ofta som en sannolikhet för misslyckande eller som den genomsnittliga tiden mellan misslyckanden (MTBF).